Συμμετοχή στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Ανδρέας Στυλιανού,
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 12-13 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία το 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Σ’ αυτό συμμετείχε ο Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ανδρέας Στυλιανού, ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο: Διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου και της αναγκαιότητας αυτής: Μία πρώτη προσέγγιση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Περίληψη εισήγησης (ελληνικά): Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου, μέσα από μία ποιοτική έρευνα σε 100 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, δείχνουν ότι μερικά από τα πιο σημαντικά και παραδοσιακά επιμέρους αγροτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Κύπρου, όπως είναι το αιγοπροβατοτροφικό, πιθανόν να είναι μη βιώσιμα, εξαιτίας κυρίως της ραγδαίας αύξησης των τιμών των εισροών και της σχετικά χαμηλής τιμής εκροών παραγωγού, της απουσίας οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διάθεση των εκροών, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση, με όλα τα σχετικά επακόλουθά της. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της Κυπριακής Περιφέρειας, με τη συμπερίληψη εξειδικευμένων ατόμων στο ανθρώπινο δυναμικό τους και με την παράλληλη καθοδήγηση του κράτους. Η παροχή πρόσθετων κινήτρων στους αγρότες, αποτελεί, επίσης, σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του τομέα και κατ’ επέκταση της κυπριακής αγροτικής περιφέρειας. Η έρευνα συνεχίζεται σήμερα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 324 ερωτηματολογίων και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων από τα πρωτογενή στοιχεία, για την οικονομετρική και πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση που ακολουθεί.

Η περίληψη είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.

Η εισήγηση συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου (σελ. 241-247) και είναι επίσης διαθέσιμη στο ResearchGate.

Cost, Profit and Selling Price Calculator for a Simple Farm Enterprise

Ανδρέας Στυλιανού και Γιώργος Αδαμίδης
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

The Agricultural Research Institute has recently developed a simple web application, the Cost, Profit and Selling Price Calculator for a Simple Farm Enterprise.
You can find it here http://news.ari.gov.cy/pricing-tool_en.html

Δημιουργία Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης Αγροτών

Ανδρέας Στυλιανού
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης


Θέλοντας να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που παρέχει η ηλεκτρονική μάθηση, το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ), προτίθεται να δημιουργήσει εξειδικευμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης αγροτών. Το εγχείρημα αυτό δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Καθεστώς 1.2 «Δράσεις Ενημέρωσης και Επίδειξης» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική και ποιοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών, καθώς και του προσωπικού των Γεωργικών Εφαρμογών του ΤΓ, σχετικά με την πιθανότητα δημιουργίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης αγροτών.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, ενώ παρατίθενται βασικά συμπεράσματα και εισηγήσεις για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο των Γεωργικών Εφαρμογών.

Αξιολόγηση της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ωρα της Υπαίθρου»

Γιώργος Αδαμίδης
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναγνωρίζοντας την σημασία της ενημέρωσης των αγροτών μέσω ραδιοφώνου και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια έρευνα είχε διεξαχθεί ξανά πριν 26 χρόνια, το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησαν στη διεξαγωγή της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών, σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση αποτελεσμάτων και τα συμπεράσαμτα της εδώ

Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Κόστους Παραγωγής, Κέρδους και Τιμής Πώλησης Προϊόντων

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΙνστιτούτο Γεωργικών ΕρευνωνΣτο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για μεταφορά της γνώσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησε στη δημιουργία μίας καινοτόμου διαδικτυακής εφαρμογής. Η εφαρμογή αφορά στον εύκολο και γρήγορο υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κέρδους και της τιμής πώλησης απλού προϊόντος (π.χ. ντοματοκαλλιέργεια).

Η αναγκαιότητα του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι η κοστολόγηση και τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) βασική αρχή για τους Κύπριους αγρότες και για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Μέσα από το εργαλείο αυτό παρέχεται η ευκαιρία στους χρήστες να υπολογίζουν με σχετική ευκολία τις δαπάνες, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, το πραγματικό περιθώριο κέρδους και την τιμή πώλησης του προϊόντος που παράγουν ή επιθυμούν να παραγάγουν. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, φοιτητές, μελετητές, κρατικούς φορείς και γενικά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με πολύ βασικές γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα (π.χ. περιθώριο κέρδους, τιμή πώλησης, κλπ.) που υπολογίζει η διαδικτυακή εφαρμογή, στηρίζονται σε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και όχι σε τυποποιημένα/ προκαθορισμένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ευελιξία στον χρήστη να εισάγει τα δικά του δεδομένα τα οποία διαφέρουν από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής δίνονται γενικές και ειδικές οδηγίες/ διευκρινίσεις, οι οποίες κατευθύνουν για ορθή χρήση της εφαρμογής.

Η διαδικτυακή εφαρμογή περιλαμβάνει δύο επιμέρους υπολογιστές οι οποίοι λειτουργούν ως εξής:

Υπολογιστής 1: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο της παραγωγής και την τιμή πώλησης ανά μονάδα (π.χ. κιλό) προϊόντος. Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και το πραγματικό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 1 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η τιμή πώλησης καθορίζεται από τρίτους (π.χ. χονδρέμπορες).

Υπολογιστής 2: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο παραγωγής και το επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους (π.χ. 10%). Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 2 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το περιθώριο κέρδους του και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Pricing tool web app


Η εν λόγω εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ (http://news.ari.gov.cy/pricing-tool.html).

Βρίσκεται επίσης στη διεύθυνση http://news.ari.gov.cy/ariapp.html?ver_2 μαζί με άλλες τέσσερις εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΓΕ και αφορούν (α) τον Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση, (β) τις Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών, (γ) την Απομάκρυνση Αζώτου από τις καλλιέργειες και (δ) την Οικονομική και Φυσική Παραγωγικότητα νερού των κύριων καλλιεργειών.


Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Ανδρέας Στυλιανού – Andreas Stylianou
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών – Agricultural Research Officer
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης – Rural Development Department

ORGANIKO LIFE+ PROJECT
Revamping organic farming and its products in the context of climate change mitigation strategies
Type of deliverable: Report -> Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τράπεζα Φυτικού Γενετικού Υλικού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημήτρης Κουρτελαρίδης
Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών

Πραγματοποιήθηκε από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Seed conservation Techniques Training Course”, που στο Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη τράπεζα φυτικού γενετικού υλικού στον κόσμο, η Millennium Seed Bank (MSB).

Κατά την διάρκεια των τριών εβδομάδων εκπαίδευσης μου στην MSB είχα την ευκαιρία μέσω διαλέξεων, πρακτικής εξάσκησης και εκπαιδευτικών εκδρομών να γνωρίσω και να αναγνωρίσω όλες τις βασικές διαδικασίες για τη δημιουργία τράπεζας φυτικού γενετικού υλικού. Επιπρόσθετα είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στη διαδικασία συλλογής, καθαρισμού και φύλαξης του υλικού.

Η όλη εκπαίδευση (διαλέξεις και πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση) πραγματοποιήθηκε στις άρτιες εγκαταστάσεις της MSB, η οποία στεγάζεται μέσα σε έκταση 435 εκταρίων από δάσος, βοτανικών κήπων και χώρων εκδηλώσεων. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο η κτηριακή αποπεράτωση της τράπεζας στοίχησε 20 εκατομμύρια λίρες και εγκαινιάστηκε το 2000 από τον πρίγκιπα Κάρολο της Αγγλίας, ένθερμο υποστηρικτή του όλου έργου.

Στόχος της MSB είναι μέχρι το 2020 να φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της το 25% του γενετικού υλικού της παγκόσμιας χλωρίδας. Σήμερα κατέχουν πέραν των 75000 καταχωρήσεων σε γενετικό υλικό, το οποίο διατηρούν κυρίως σε ειδικούς χώρους δωμάτια με θερμοκρασία -20οC, μέσα σε φιάλες υγρού αζώτου στους -196oC, σε ιστοκαλλιέργεια, ως τράπεζα γύρης καθώς και με δείγματα DNA.

Μεγάλη σημασία δίνεται στη συλλογή του γενετικού υλικού καθώς και στην ποιότητα του υλικού που θα διαφυλαχθεί αργότερα στους ειδικούς χώρους. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα σπόρων πραγματοποιούνται τεστ βλαστικότητας με φυσικές ή χημικές μεθόδους (cut testings, tetrazolium) αλλά και ακτινογράφηση με ακτίνες Χ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γενετικό υλικό να είναι άριστης ποιότητας ώστε να μπορεί διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί για δεκάδες ως και εκατοντάδες χρόνια.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες που γίνονται στην MSB αποσκοπούν στη συλλογή και διατήρηση του φυτικού γενετικού υλικού αλλά και τη χρήση του υλικού για έρευνα (πρωτόκολλα βλαστικότητας και βιολογίας σπόρων), για την εκπαίδευση (μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε συνεργασία με πανεπιστήμια) την επιμόρφωση (επισκέψεις σχολείων, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα) αλλά και τη ψυχαγωγία του κοινού (σε συνδυασμό με βοτανικούς κήπους).

Οι κλιματικές αλλαγές, οι αλόγιστες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση και η συρρίκνωση του φυσικού τοπίου επιβάλλουν τη φύλαξη και τη διατήρηση του φυτικού γενετικού υλικού. Μέρος του υλικού διπλοφυλάσσεται και στην παγκόσμια τράπεζα γενετικού υλικού στην Νορβηγία για λόγους ασφάλειας (Svalbard genebank). Τους πιο πάνω λόγους εντόπισαν και οι υπεύθυνοι της MSB εδώ και χρόνια και γι’ αυτό και προχώρησαν στις δράσεις που αναφέρθηκαν. Είναι εξαιρετικά σημαντική η στήριξη της πολιτείας – πολιτικών αλλά και σημαντικών παραγόντων της χώρας στο έργο της MSΒ τόσο σε χρηματοδότηση όσο και σε υποστήριξη.

Όλα τα πιο πάνω δεικνύουν τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα που λαμβάνεται υπόψη από εθνικούς και διεθνείς φορείς για την παγκόσμια χλωρίδα, ιδιαίτερα για το χώρο της Μεσογείου, ο οποίος θεωρείται HOT SPOT σε χλωρίδα και γενετικό υλικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αξία των άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων φυτών υπολογίζεται στα 40 δις. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί στα 140 δις. ευρώ (μεταφορά γονιδίων, διασταυρώσεις και δημιουργία νέων ποικιλιών). Τέλος εξαιρετικής σημασίας θα πρέπει να θεωρείται ο ενδημικός πλούτος της κάθε χώρας λόγω της μοναδικότητας του και θα πρέπει να χρήζει ύψιστη προστασία.

Συνέδριο Έργου SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ανδρέας Στυλιανου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Έργου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης». Το Συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2015 στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό. Σε αυτό πήραν μέρος πέραν των 60 συμμετεχόντων εκπροσωπώντας το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες Παραγωγών, και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου SmartFarmer. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην σελίδα του ΙΓΕ στο Slideshare.net

Το Έργο SmartFarmer: Στόχοι και αποτελέσματα, Γιώργος Αδαμίδης, Συντονιστής του Έργου
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SmartFarmer, Ανδρέας Στυλιανού, Project Manager
Πρακτικές SmartFarming στην Κύπρο, Πέτρος Κοσμάς, ΤΕΠΑΚ.
Πρακτικές SmartFarming στην Ελλάδα, Ιωάννης Γαλάτουλας, Εύκαρπον
Πρακτικές Smartfarming στην Ισπανία, Olga Galea Gallardo, Foundacion Maimona
Πρακτικές Smartfarming στη Λετονία, Inga Berzina, Farmers’ Parliament Union
Πρακτικές SmartFarming στην Πορτογαλία, Alexandra Mendonca, RCDI

Τελικό συνέδριο του Έργου SmartFarmer

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer διοργανώνει διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Το Έργο SmartFarmer, συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με άλλους έξι οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Λετονία.

Στόχος του Έργου SmartFarmer είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης, μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και ενός εγχειριδίου. Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η διάδοση και η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος SmartFarmer δύναται να αξιοποιηθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπορίας και προώθησης ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CURIUM PALACE HOTEL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00ΠΜ-14:00ΜΜ

Για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου, παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή, απαντώντας στο email info@ari.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Σχετική πρόσκληση και η ατζέντα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ.