Διαδικτυακή Εφαρμογή Υπολογισμού Κόστους Παραγωγής, Κέρδους και Τιμής Πώλησης Προϊόντων

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής ΑνάπτυξηςΙνστιτούτο Γεωργικών ΕρευνωνΣτο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου για μεταφορά της γνώσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησε στη δημιουργία μίας καινοτόμου διαδικτυακής εφαρμογής. Η εφαρμογή αφορά στον εύκολο και γρήγορο υπολογισμό του κόστους παραγωγής, του κέρδους και της τιμής πώλησης απλού προϊόντος (π.χ. ντοματοκαλλιέργεια).

Η αναγκαιότητα του εργαλείου προκύπτει από το γεγονός ότι η κοστολόγηση και τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) βασική αρχή για τους Κύπριους αγρότες και για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Μέσα από το εργαλείο αυτό παρέχεται η ευκαιρία στους χρήστες να υπολογίζουν με σχετική ευκολία τις δαπάνες, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, το πραγματικό περιθώριο κέρδους και την τιμή πώλησης του προϊόντος που παράγουν ή επιθυμούν να παραγάγουν. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερευνητές, φοιτητές, μελετητές, κρατικούς φορείς και γενικά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο με πολύ βασικές γνώσεις υπολογιστών και διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα (π.χ. περιθώριο κέρδους, τιμή πώλησης, κλπ.) που υπολογίζει η διαδικτυακή εφαρμογή, στηρίζονται σε δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και όχι σε τυποποιημένα/ προκαθορισμένα δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται ευελιξία στον χρήστη να εισάγει τα δικά του δεδομένα τα οποία διαφέρουν από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση. Στο κάτω μέρος της εφαρμογής δίνονται γενικές και ειδικές οδηγίες/ διευκρινίσεις, οι οποίες κατευθύνουν για ορθή χρήση της εφαρμογής.

Η διαδικτυακή εφαρμογή περιλαμβάνει δύο επιμέρους υπολογιστές οι οποίοι λειτουργούν ως εξής:

Υπολογιστής 1: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο της παραγωγής και την τιμή πώλησης ανά μονάδα (π.χ. κιλό) προϊόντος. Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και το πραγματικό περιθώριο κέρδους ως ποσοστό. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 1 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που η τιμή πώλησης καθορίζεται από τρίτους (π.χ. χονδρέμπορες).

Υπολογιστής 2: Ο χρήστης εισάγει τις δαπάνες, τον όγκο παραγωγής και το επιθυμητό ή επιτρεπτό περιθώριο κέρδους (π.χ. 10%). Ακολούθως, πατώντας το κουμπί «Αποτέλεσμα», υπολογίζονται αυτόματα οι συνολικές δαπάνες, το κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος (ευρώ ανά κιλό), το κέρδος σε χρηματική και ποσοστιαία μορφή, και η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος. Ο χρήστης μπορεί να μηδενίσει τον υπολογιστή πατώντας το κουμπί «Επαναφορά». Γίνεται σύσταση όπως ο Υπολογιστής 2 χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το περιθώριο κέρδους του και κατ’ επέκταση την τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες της αγοράς.

Pricing tool web app


Η εν λόγω εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ (http://news.ari.gov.cy/pricing-tool.html).

Βρίσκεται επίσης στη διεύθυνση http://news.ari.gov.cy/ariapp.html?ver_2 μαζί με άλλες τέσσερις εφαρμογές που έχει αναπτύξει το ΙΓΕ και αφορούν (α) τον Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση, (β) τις Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών, (γ) την Απομάκρυνση Αζώτου από τις καλλιέργειες και (δ) την Οικονομική και Φυσική Παραγωγικότητα νερού των κύριων καλλιεργειών.


Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Ανδρέας Στυλιανού – Andreas Stylianou
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών – Agricultural Research Officer
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης – Rural Development Department

ORGANIKO LIFE+ PROJECT
Revamping organic farming and its products in the context of climate change mitigation strategies
Type of deliverable: Report -> Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Εκπαιδευτικό ταξίδι στην Τράπεζα Φυτικού Γενετικού Υλικού στο Ηνωμένο Βασίλειο

Δημήτρης Κουρτελαρίδης
Τεχνικός Γεωργικών Ερευνών

Πραγματοποιήθηκε από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2015, το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Seed conservation Techniques Training Course”, που στο Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex, Ηνωμένο Βασίλειο όπου στεγάζεται η μεγαλύτερη τράπεζα φυτικού γενετικού υλικού στον κόσμο, η Millennium Seed Bank (MSB).

Κατά την διάρκεια των τριών εβδομάδων εκπαίδευσης μου στην MSB είχα την ευκαιρία μέσω διαλέξεων, πρακτικής εξάσκησης και εκπαιδευτικών εκδρομών να γνωρίσω και να αναγνωρίσω όλες τις βασικές διαδικασίες για τη δημιουργία τράπεζας φυτικού γενετικού υλικού. Επιπρόσθετα είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στη διαδικασία συλλογής, καθαρισμού και φύλαξης του υλικού.

Η όλη εκπαίδευση (διαλέξεις και πρακτική εργαστηριακή εξάσκηση) πραγματοποιήθηκε στις άρτιες εγκαταστάσεις της MSB, η οποία στεγάζεται μέσα σε έκταση 435 εκταρίων από δάσος, βοτανικών κήπων και χώρων εκδηλώσεων. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι μόνο η κτηριακή αποπεράτωση της τράπεζας στοίχησε 20 εκατομμύρια λίρες και εγκαινιάστηκε το 2000 από τον πρίγκιπα Κάρολο της Αγγλίας, ένθερμο υποστηρικτή του όλου έργου.

Στόχος της MSB είναι μέχρι το 2020 να φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της το 25% του γενετικού υλικού της παγκόσμιας χλωρίδας. Σήμερα κατέχουν πέραν των 75000 καταχωρήσεων σε γενετικό υλικό, το οποίο διατηρούν κυρίως σε ειδικούς χώρους δωμάτια με θερμοκρασία -20οC, μέσα σε φιάλες υγρού αζώτου στους -196oC, σε ιστοκαλλιέργεια, ως τράπεζα γύρης καθώς και με δείγματα DNA.

Μεγάλη σημασία δίνεται στη συλλογή του γενετικού υλικού καθώς και στην ποιότητα του υλικού που θα διαφυλαχθεί αργότερα στους ειδικούς χώρους. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη ποιότητα σπόρων πραγματοποιούνται τεστ βλαστικότητας με φυσικές ή χημικές μεθόδους (cut testings, tetrazolium) αλλά και ακτινογράφηση με ακτίνες Χ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γενετικό υλικό να είναι άριστης ποιότητας ώστε να μπορεί διαφυλαχθεί και να διατηρηθεί για δεκάδες ως και εκατοντάδες χρόνια.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες που γίνονται στην MSB αποσκοπούν στη συλλογή και διατήρηση του φυτικού γενετικού υλικού αλλά και τη χρήση του υλικού για έρευνα (πρωτόκολλα βλαστικότητας και βιολογίας σπόρων), για την εκπαίδευση (μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε συνεργασία με πανεπιστήμια) την επιμόρφωση (επισκέψεις σχολείων, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα) αλλά και τη ψυχαγωγία του κοινού (σε συνδυασμό με βοτανικούς κήπους).

Οι κλιματικές αλλαγές, οι αλόγιστες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση και η συρρίκνωση του φυσικού τοπίου επιβάλλουν τη φύλαξη και τη διατήρηση του φυτικού γενετικού υλικού. Μέρος του υλικού διπλοφυλάσσεται και στην παγκόσμια τράπεζα γενετικού υλικού στην Νορβηγία για λόγους ασφάλειας (Svalbard genebank). Τους πιο πάνω λόγους εντόπισαν και οι υπεύθυνοι της MSB εδώ και χρόνια και γι’ αυτό και προχώρησαν στις δράσεις που αναφέρθηκαν. Είναι εξαιρετικά σημαντική η στήριξη της πολιτείας – πολιτικών αλλά και σημαντικών παραγόντων της χώρας στο έργο της MSΒ τόσο σε χρηματοδότηση όσο και σε υποστήριξη.

Όλα τα πιο πάνω δεικνύουν τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα που λαμβάνεται υπόψη από εθνικούς και διεθνείς φορείς για την παγκόσμια χλωρίδα, ιδιαίτερα για το χώρο της Μεσογείου, ο οποίος θεωρείται HOT SPOT σε χλωρίδα και γενετικό υλικό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η αξία των άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων φυτών υπολογίζεται στα 40 δις. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί στα 140 δις. ευρώ (μεταφορά γονιδίων, διασταυρώσεις και δημιουργία νέων ποικιλιών). Τέλος εξαιρετικής σημασίας θα πρέπει να θεωρείται ο ενδημικός πλούτος της κάθε χώρας λόγω της μοναδικότητας του και θα πρέπει να χρήζει ύψιστη προστασία.

Συνέδριο Έργου SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ανδρέας Στυλιανου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Έργου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης». Το Συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2015 στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό. Σε αυτό πήραν μέρος πέραν των 60 συμμετεχόντων εκπροσωπώντας το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες Παραγωγών, και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου SmartFarmer. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην σελίδα του ΙΓΕ στο Slideshare.net

Το Έργο SmartFarmer: Στόχοι και αποτελέσματα, Γιώργος Αδαμίδης, Συντονιστής του Έργου
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SmartFarmer, Ανδρέας Στυλιανού, Project Manager
Πρακτικές SmartFarming στην Κύπρο, Πέτρος Κοσμάς, ΤΕΠΑΚ.
Πρακτικές SmartFarming στην Ελλάδα, Ιωάννης Γαλάτουλας, Εύκαρπον
Πρακτικές Smartfarming στην Ισπανία, Olga Galea Gallardo, Foundacion Maimona
Πρακτικές Smartfarming στη Λετονία, Inga Berzina, Farmers’ Parliament Union
Πρακτικές SmartFarming στην Πορτογαλία, Alexandra Mendonca, RCDI

Τελικό συνέδριο του Έργου SmartFarmer

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer διοργανώνει διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Το Έργο SmartFarmer, συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με άλλους έξι οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Λετονία.

Στόχος του Έργου SmartFarmer είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης, μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και ενός εγχειριδίου. Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η διάδοση και η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος SmartFarmer δύναται να αξιοποιηθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπορίας και προώθησης ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CURIUM PALACE HOTEL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00ΠΜ-14:00ΜΜ

Για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου, παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή, απαντώντας στο email info@ari.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Σχετική πρόσκληση και η ατζέντα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ.

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή ‘Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου’

Δρ Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Εφαρμογών
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται από μια καλλιέργεια ως στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορθολογικών σχημάτων αζωτούχου λίπανσης των γεωργικών καλλιεργειών, σήμερα που η ευαισθησία σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι επιβεβλημένη.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από δεδομένα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στον καθορισμό των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται με τη συγκομιδή, με στόχο να κατανοηθεί η τάξη μεγέθους των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχα λιπάσματα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται σε σχέση με την απόδοση αναφοράς και τις υδατικές ανάγκες έκαστης καλλιέργειας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/nitrogen.html

Προβολή ΙΓΕ σε γαλλικά περιοδικά αιγοπροβατοτροφίας

Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’

Η Γαλλίδα γεωπόνος και δημοσιογράφος, κα Amelie Villette, κατέγραψε σε δύο γαλλικά κτηνοτροφικά περιοδικά για μικρά μηρυκαστικά (περιοδικά La chèvre και Pâtre), άρθρα σχετικά με το 7ο Διεθνές Συμπόσιο για το Πρόβειο, Αιγινό και Άλλο γάλα εκτός του Αγελαδινού (IDF2015) το οποίο διεξήχθη στη Λεμεσό στις 23-24 Μαρτίου 2015.

Στα άρθρα γίνεται αναφορά γενικότερα για την αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο, την ιστορία και τις γενικές δραστηριότητες του ΙΓΕ και την ερευνητική δραστηριότητα του Κλάδου Ζωικής Παραγωγής, πληροφορίες που συνέλεξε μετά από επίσκεψή της στο ΙΓΕ στις 27/3/2015. Στα εν λόγω άρθρα περιλαμβάνονται και φωτογραφίες από την Πειραματική Έπαυλη Αθαλάσσας.

Pâtre

Pâtre

La chèvre

La chèvre

Το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης στην Κύπρο

Σταυρούλα Ιωάννου
Μαριάνθη Γιαννακοπούλου

Εισαγωγή

Tο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) αποτελεί συμβατική υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με βάση τον Κανονισμό (EC) 79/65 και όλες τις κατοπινές τροποποιήσεις του. Αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής λογιστικών πληροφοριών, όσον αφορά τις δραστηριότητες των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καλύπτει όλο το φάσμα των γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε μια εκμετάλλευση, καθώς και ορισμένες μη γεωργικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροτουρισμός, η δασοπονία, κλπ.

Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται σε ετήσια βάση, από αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωργών. Αφορά φυσικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης όπως την καλλιεργούμενη έκταση, τον αριθμό ζωικού κεφαλαίου, το εργατικό δυναμικό της εκμετάλλευσης, καθώς επίσης οικονομικά και λογιστικά στοιχεία, όπως οι επιδοτήσεις που λαμβάνει μια εκμετάλλευση, τα έσοδα και τα έξοδα της.

Η συμμετοχή των γεωργών και κτηνοτρόφων στο δείγμα είναι εθελοντική. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι εμπιστευτικές και διατίθενται μόνο στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ.

Στόχοι

Το ΔΙΓΕΛΠ χρησιμεύει ως εργαλείο συλλογής πληροφοριών με κύριους στόχους:

  1. Την εκτίμηση του Γεωργικού Εισοδήματος στα κράτη-μέλη.
  2. Τη μελέτη των επιπτώσεων της εκάστοτε εφαρμοζόμενης Πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας.

Λειτουργία

Η λειτουργία του ΔΙΓΕΛΠ ρυθμίζεται από:

  1. Την Κοινοτική Επιτροπή του ΔΙΓΕΛΠ, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλα τα κράτη μέλη και είναι υπεύθυνη για τη νομοθεσία και την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης στα αρμόδια όργανα της ΕΕ Στην Κοινοτική Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ Εκπρόσωπος της Κύπρου είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ).

  2. Την Εθνική Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση του σχεδίου επιλογής των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο δείγμα. Στην Κύπρο είναι επταμελής και προοδεύεται από το ΙΓΕ. Σε αυτή συμμετέχουν με εκπροσώπους το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, η Στατιστική Υπηρεσία, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Τμήμα Γεωργίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Γενικό Λογιστήριο.

Πεδίο παρατηρήσεων

Πεδίο παρατηρήσεων του ΔΙΓΕΛΠ αποτελούν όλες οι εμπορικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο, εμπορική θεωρείται η εκμετάλλευση, η οποία εμπορεύεται μέρος της παραγωγής της, είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να εξασφαλίζει στον κάτοχό της ικανοποιητικό εισόδημα που να μπορεί να στηρίξει την οικογένεια του και ξεπερνά ένα ελάχιστο Οικονομικό Μέγεθος.

Κριτήριο οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης είναι η Τυπική Απόδοση1 (Τ.Α.) που ορίζεται ως η αξία του παραγόμενου προϊόντος ανά εκτάριο ή ζώο. Στην Κύπρο, επιλέξιμες για συμμετοχή στο δείγμα είναι οι εκμεταλλεύσεις με οικονομικό μέγεθος τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκών Μονάδων Μεγέθους (ΕΜΜ), δηλαδή Τ.Α. >= 4000€.

Επιλογή του δείγματος

Η επιλογή του δείγματος γίνεται με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Πεδίο παρατήρησης αποτελούν όλες οι εγγεγραμμένες στην Απογραφή Γεωργίας γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιλέξιμη θεωρείται η εκμετάλλευση η οποία πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Το κριτήριο της Περιφέρειας (region): Για σκοπούς του ΔΙΓΕΛΠ, η ΕΕ διαιρείται, μετά την ένταξη της Κροατίας (την 1η Ιουλίου του 2013), σε 138 περιφέρειες, με την Κύπρο να θεωρείται ως μία περιφέρεια με κωδικό 740.

  2. Το κριτήριο του Οικονομικού Μεγέθους, το οποίο υπολογίζεται με βάση το σύνολο των τυπικών αποδόσεων όλων των πρωτογενών προϊόντων της εκμετάλλευσης και υπερβαίνει τα 4.000.

  3. Το κριτήριο του Τύπου Εκμετάλλευσης, το οποίο ορίζεται με βάση το ποσοστό συμμετοχής ενός κλάδου παραγωγής ή συνδυασμού περισσότερων κλάδων στη Συνολική Τυπική Απόδοση της εκμετάλλευσης.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ομοιογένεια των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε όλα τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ .

Πρακτική εφαρμογή

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, πραγματοποιούνται από το προσωπικό του ΔΙΓΕΛΠ κατ’ ιδίαν επισκέψεις στους γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο δείγμα για τη διεξαγωγή της απογραφής έναρξης, βάση του Δελτίου Απογραφής του ΔΙΓΕΛΠ. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται επισκέψεις στους γεωργούς / κτηνοτρόφους του δείγματος, όπου γίνεται λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων της εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους. Οι κινήσεις αυτές αφορούν το εργατικό δυναμικό, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα της εκμετάλλευσης. Τέλος το Δεκέμβριο διεξάγεται η Απογραφή λήξης με κατ’ ιδίαν πάλι επισκέψεις στους γεωργούς και κτηνοτρόφους.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία, αφού τύχουν της κατάλληλης επεξεργασίας, αποστέλλονται διαδικτυακά στη βάση δεδομένων της ΕΕ (12 μήνες μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους) και ακολουθούν έλεγχοι στη βάση της ΕΕ.

Αποτελέσματα

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών εφαρμόζει το ΔΙΓΕΛΠ από το 2004. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων του ΔΙΓΕΛΠ από το 2004 μέχρι και το 2012 προκύπτουν τα παρακάτω τυπικά αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Τυπικά αποτελέσματα για τη μέση εκμετάλλευση του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση στην Κύπρο μειώθηκε από 9,58 εκτάρια (2004) σε 9,04 εκτάρια (2012) και παραμένει η δεύτερη μικρότερη σε μέγεθος έκταση, μετά τη Μάλτα (2,62 εκτάρια). Η αντίστοιχη μέση έκταση των ΕΕ27 για το 2012 ήταν 32,7 εκτάρια. Το μέσο συνολικό γεωργικό εισόδημα στα ΕΕ27 ήταν €71.245 έναντι € 39.506 στην Κύπρο (2012). Το μέσο καθαρό γεωργικό εισόδημα των ΕΕ27 ανήλθε στα €19.580 (2012), ενώ της Κύπρου υπολογίστηκε περίπου στο μισό αυτού, δηλαδή € 9.573. Επίσης, οι κυπριακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμφανίζουν διπλάσια έξοδα και τριπλάσιες ώρες εργασίας ανά εκτάριο σε σύγκριση με το μέσο όρο των ΕΕ27.

Το οικονομικό μέγεθος των κυπριακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε κατά 0,3% την περίοδο 2004 – 2012. Επίσης, ο μέσος όρος της καλλιεργούμενης γεωργικής γης μειώθηκε κατά 5,6%. Το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα παρέμεινε σχεδόν το ίδιο (+0,1%), ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 14%. Τέλος, το καθαρό γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 60%, ως αποτέλεσμα των επιδοτήσεων που χορηγούνται στους γεωργούς.

Όλα τα αποτελέσματα του ΔΙΓΕΛΠ που αφορούν την Κύπρο δημοσιεύονται, μαζί με αυτά των υπολοίπων κρατών μελών, στη σχετική ιστοσελίδα της Κοινοτικής Επιτροπής του ΔΙΓΕΛΠ.

1 Τυπική Απόδοση είναι το γινόμενο της απόδοσης σε κιλά ανά εκτάριο/ ζώο επί τη μέση τιμή ανά κιλό.
2 1 ΜΑΕ θεωρείται η εργασία 2080 ωρών που προσφέρει ένα άτομο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Συνάντηση των συνεργατών του Έργου SmartFarmer στην Ισπανία

Γιώργος Αδαμίδης, ΑΛΓΕ
Ανδρέας Στυλιανού, ΛΓΕ

Στις 27 και 28 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση των συνεργατών του έργου SmartFarmer στην πόλη Los Santos de Maimona της περιοχής Extremadura στην Ισπανία.

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε «έξυπνους» γεωργούς (“smart” farmers) σε διαφορετικές τοποθεσίες της Extremadura, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, καλλιεργούν με βιολογικές μεθόδους διάφορα είδη υπερτροφών, όπως blackberries, blueberries και raspberries. Σε γενικές γραμμές, το τοπίο της Extremadura παρέχει τη δυνατότητα στους αγρότες της περιοχής να καλλιεργούν με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον (π.χ. βιολογική και βιοδυναμική γεωργία), συμβάλλοντας στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προώθηση των εναλλακτικών και βιώσιμων συστημάτων γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, οι συνεργάτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν συγκεκριμένο εστιατόριο στην πόλη Plasencia, το οποίο προσφέρει στους πελάτες μόνο βιολογικά προϊόντα.

SmartFarmer vistis to Extremadura

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του εταίρου του Έργου Fundación Maimona, στην πόλη Los Santos de Maimona. Αρχικά παρουσιάστηκαν από τον Συντονιστή του Έργου (Γ. Αδαμίδη) οι τρέχουσες εξελίξεις του Έργου (κατάσταση παραδοτέων και ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κ.α.). Ακολούθως, ο Διαχειριστής του Έργου (Α. Στυλιανού) ενημέρωσε τους συνεργάτες για την πορεία του Πακέτου Εργασίας 3 και για την επιτυχή ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Εκπρόσωπος του Εύκαρπον παρουσίασε το Πακέτο Εργασίας 4 που αναφέρεται στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. Αναμένεται ότι η πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμη προς χρήση από τους ενδιαφερόμενους στα μέσα Μαΐου 2015. Η πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθενται σε πέντε γλώσσες (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Λετονικά, Πορτογαλικά). Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Έργου και στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ.

Για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το έργο SmartFarmer, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου http://www.smartfarmerproject.eu