Digital Ecosystem Utilisation – CYSLOP

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το έργο «DIGITAL ECOSYSTEM UTILISATION – CYSLOP» αποτελεί μελέτη περίπτωσης (use case) του προγράμματος Internet of Food and Farm 2020 (IoF2020 – project number 731884) που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020 Industrial Leadership). Συντονιστής του Έργου είναι η ελληνική εταιρεία Future Intelligence Ltd, ενώ συμμετέχουν οργανισμοί από την Κύπρο (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών – ΙΓΕ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), τη Σλοβενία (ITC-CLUSTER) και την Ολλανδία (Wageningen University & Research). Το CYSLOP στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας φρούτων και λαχανικών. Οι υπηρεσίες θα αξιοποιούν επιστημονικά προγνωστικά μοντέλα φυτοπροστασίας και άρδευσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των στοχευμένων περιοχών. Για την Κύπρο έχουν επιλεγεί έξι πιλοτικά τεμάχια, δύο στην επαρχία Αμμοχώστου (φράουλες και ντομάτες) και τέσσερα στην επαρχία Λεμεσού (goji berries, raspberries). Τα μοντέλα θα τροφοδοτούνται με δεδομένα που προέρχονται από ένα δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών Ιnternet of Things – IoT, με έξυπνους αισθητήρες (air and soil sensors), καθώς και με δεδομένα που τηρούνται από τους εμπλεκόμενους παραγωγούς και αφορούν σε εισροές – εκροές, αλλά και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που οι τιμές τους προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα κάθε παραγωγικής μονάδας.

Tο ΙΓΕ συμμετέχει με τους Δρα Γ. Αδαμίδη (Πληροφοριακά Συστήματα), Α. Στυλιανού (Αγροτική Οικονομία) και Μαριάνθη Γιαννακοπούλου (Αγροτική Οικονομία), από τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Δρα Δ. Νεοκλέους (θρέψη φυτών), από τον Κλάδο Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον, και Δρα Β. Βασιλείου (εντομολογία), από τον Κλάδο Ζωικής Παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CYSLOP μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος IoF2020.

Κατά τον Ιούλιο του 2019 έγιναν οι πρώτες εγκαταστάσεις (Α Φάση) του συστήματος σε δύο περιπτώσεις στην Ορμίδεια, Αμμόχωστος (καλλιέργεια φράουλας και τομάτας) και μία στο Φοινί, Λεμεσός (goji berries).

Δημοσίευση στο Journal of Agricultural and Food Information

Γιώργος Αδαμίδης, ΛΓΕ Α’
Ανδρέας Στυλιανού, ΛΓΕ
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Agricultural and Food Information, άρθρο των λειτουργών του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γ. Αδαμίδη και Α. Στυλιανού, με τίτλο Evaluation of the Radio as an Agricultural Information Source in Rural Areas.

Evaluation of the Radio as an Agricultural Information Source in Rural Areas

Στο άρθρο δημοσιεύονται αποτελέσματα έρευνας πεδίου που διεξήχθηκε το 2016 από τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τον Κλάδο Γεωργικών Εφαρμογών του Τμήματος Γεωργίας. Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της ραδιοφωνικής εκπομπής «‘Ωρα της Υπαίθρου» που απευθύνεται κυρίως σε αγρότες και μετατίδεται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου κάθε Κυριακή μεσημέρι, τα τελευταία 63 περίπου χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών, σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου». Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αγροτών με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Οι επιμέρους στόχοι της ποσοτικής έρευνας ήταν:

 • να καταγράψει κατά πόσον οι αγρότες ακούνε την εκπομπή, καθώς και τη
  συχνότητα ακροαματικότητας αυτής
 • να αξιολογήσει τις μεθόδους παρουσίασης και τη θεματολογία
 • να καταγράψει τυχόν προβλήματα και εισηγήσεις για βελτίωση.

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων φαίνεται ότι μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 1. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» έχει σχετικά υψηλή ακροαματικότητα (49.9%)
 2. Η συντριπτική πλειοψηφία (98,4%) θεωρεί ότι τα θέματα που παρουσιάζει η εκπομπή είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Το ίδιο ισχύει και για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εκπομπή, η οποία θεωρείται κατανοητή.
 3. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γεωργοί τείνουν να ακούνε περισσότερο την εκπομπή.
 4. Οι γεωργοί που διαμένουν στις περιοχές της Αμμοχώστου, Πιτσιλιάς και Πάφου, τείνουν να ακούνε πιο πολύ την εκπομπή.
 5. Ως σημαντικότερες εισηγήσεις για βελτίωση της εκπομπής έχουν καταγραφεί τα πιο κάτω:
  • Μεγαλύτερης διάρκειας εκπομπή
  • Μεγαλύτερη ποικιλία αγροτικών θεμάτων
  • Απλός διάλογος – κατανοητή διάλεκτος
  • Δυνατότητα διαλόγου γεωργών και καταναλωτών
  • Τηλεφωνική παρέμβαση ακροατών
  • Όχι τυποποιημένες ερωτήσεις
  • Περισσότερη ενημέρωση – διαφώτιση (βιολογικές καλλιέργειες, φυτοφάρμακα, νέα γεωργικά επαγγέλματα, τρόποι διάθεσης προϊόντων, κοστολόγηση λιπασμάτων).

Πέραν από την πιο πάνω δημοσίευση, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί και στην Ελληνική γλώσσα σε έκθεση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Σημαντική αναγνώριση ερευνητικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιώργος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο μάρκετινγκ μπορεί να μετατρέψει τους γεωργούς σε «Έξυπνους Γεωργούς»

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση στροφής των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή, συγκεκριμένα σε τροφές υψηλής διατροφικής αξίας – ευρύτερα γνωστές και ως «υπερτροφές». Αυτή η τάση βρίσκεται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος SmartFarmer που έχει αναπτυχθεί από μία κοινοπραξία επτά οργανισμών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Λετονία). Συντονιστής του Έργου SmartFarmer (Βελτίωση δεξιοτήτων για «έξυπνες» καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης) ήταν ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο του Έργου SmartFarmer έχει αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την αγροτική ανάπτυξη, υποδεικνύοντας στους γεωργούς για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τις τάσεις της αγοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SmartFarmer έχει ως απώτερο στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των γεωργών στις έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, παρέχοντάς τους έτσι τις απαραίτητες γνώσεις για να αναπτύξουν μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση, προσανατολισμένη στις δικές τους ανάγκες.

Οι ομάδες-στόχοι, που συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλάμβαναν γεωργούς (ειδικότερα παραγωγούς «υπερτροφών»), μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα και αγροτικούς συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και μάρκετινγκ των «υπερτροφών».

Αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχικής προσπάθειας, ήταν η ανάπτυξη ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ένα εγχειρίδιο χρήσης και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book). Τα εκπαιδευτικά αυτά εργαλεία διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Λετονικά.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό ενημερωτικό δελτίο (factsheet) για το πρόγραμμα SmartFarmer. Τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για επιτυχημένα προγράμματα (Success Stories και Good Practice Examples), με βασικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως «πηγή έμπνευσης» διαφόρων προγραμμάτων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, τα ενημερωτικά δελτία προωθούνται στους Εθνικούς Φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης (Creative Europe Desks/Creative Europe), ενώ χρησιμοποιούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επικοινωνιακές της δραστηριότητες.

Eκτενής αναφορά στο πρόγραμμα, καθώς και στα αποτελέσματά του, γίνεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των προγραμμάτων ERASMUS+. Η σχετική αναφορά βρίσκεται εδώ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6cbdf734-f2fa-4afb-9268-1add2b0db548

Το αγροτικό ρομπότ ψεκαστήρας

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Field Robotics, με τίτλο «Design and development of a semi-autonomous agricultural vineyard sprayer: human-robot interaction aspects«. Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του ρομποτικού ψεκαστήρα, καθώς και περιγραφή των διαφόρων πειραμάτων που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.

Journal of Field Robotics

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών A’
Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το έργο SmartFarmer «Βελτίωση δεξιοτήτων για «έξυπνες» καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης» (LLP-LdV-ToI-13-CY-1671317) συγχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation. Συντονιστής του Έργου ήταν το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε μια κοινοπραξία με άλλους έξι οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Λετονία. Το Έργο κρίθηκε από το ΙΔΕΠ και την ΕΕ ως δείγμα καλής πρακτικής (good practice example) και επιτυχημένη ιστορία (success story) (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Πιστοποίηση έργου SmartFarmer ως «δείγμα καλής πρακτικής»

Στόχος του έργου SmartFarmer ήταν η δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης για το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (http://e-platform.smartfarmerproject.eu) και ενός εγχειριδίου υπό μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (Εικόνα 2) (http://www.smartfarmerproject.eu/deliverables/e_book_GR.pdf). Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε πέντε γλώσσες· Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Λετονικά.

Εικόνα 2. Tο ηλεκτρονικό βιβλίο (e-Book) SmartFarmer

Το έργο SmartFarmer αποτελεί χρήσιμο εργαλείο μεταφοράς της γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος, δύναται να αξιοποιηθεί από τις Γεωργικές Εφαρμογές, καθώς και από άλλους αρμόδιους φορείς, για την εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, κυρίως σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας. Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από τρία (3) κεφάλαια όπου δίνονται βασικές πληροφορίες για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Μάρκετινγκ «έξυπνων» αγρο-τροφίμων, για τη Βιολογική/Οικολογική Γεωργία και για τα Συστήματα Ποιότητας. Τα κεφάλαια περιλαμβάνουν έντεκα (11) συνοπτικές ενότητες (Εικόνα 3). Κάθε ενότητα περιλαμβάνει θεωρία, μελέτες περίπτωσης, πρακτικές ασκήσεις και πηγές για περαιτέρω μελέτη. Επιπλέον, η ενότητα 5 συμπεριλαμβάνει ένα χρήσιμο εργαλείο σε μορφή EXCEL για τον υπολογισμό της τιμής αγοράς. Παρομοίως, η ενότητα 11 συμπεριλαμβάνει έναν απλό και συνοπτικό οδηγό για την καλλιέργεια βασικών υπερτροφών που σχετίζονται με το Έργο.

Εικόνα 3. Παράδειγμα προβολής της αρχικής σελίδας των κεφαλαίων και ενοτήτων.

Το εκπαιδευτικό υλικό SmartFarmer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένη, αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση ή ως υποστηρικτικό υλικό σε μαθήματα κατάρτισης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης SmartFarmer, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίσει τις βασικές έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ και του στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ θα είναι σε θέση να σχεδιάζει επιχειρηματικές στρατηγικές και στρατηγικές μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις στρατηγικές μίγματος μάρκετινγκ και θα είναι σε θέση να προσδιορίζει την καλύτερη προσέγγιση για τη δική του αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα γνωρίσει, επίσης, την πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τις αρχές, τη νομοθεσία και την πιστοποίηση της βιολογικής γεωργίας. Τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό θα τον βοηθήσει να κινηθεί προς φιλικές στο περιβάλλον καλλιεργητικές πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα SmartFarmer μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.smartfarmerproject.eu

Συνεργασία αγρότη με ρομπότ!

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Η συνεργασία (human-robot collaboration) και η αλληλεπίδραση (human-robot interaction) είναι αναδυόμενες ερευνητικές περιοχές όπου επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες, όπως επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρομποτικής, ψυχολογίας, εργονομίας και άλλων ειδικοτήτων κατά περίπτωση (π.χ. γεωπόνοι), συνεργάζονται προς τη βέλτιστη ανάπτυξη διαφόρων τύπου διεπαφών χρήστη. Από τα δύο προαναφερθέντα έργα έχει πρόσφατα δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Applied Ergonomics με τίτλο «HRI usability evaluation of interaction modes for a teleoperated agricultural robotic sprayer«, Volume 62, July 2017, Pages 237–246, http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.03.008.

Citation: George Adamides, Christos Katsanos, Yisrael Parmet, Georgios Christou, Michalis Xenos, Thanasis Hadzilacos, Yael Edan, HRI usability evaluation of interaction modes for a teleoperated agricultural robotic sprayer, Applied Ergonomics, Volume 62, July 2017, Pages 237-246, ISSN 0003-6870, http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.03.008.

Impact assessment of the reuse of two discrete treated wastewatersfor the irrigation of tomato crop on the soil geochemical properties,fruit safety and crop productivity

Δρ Αναστάσης Χρίστου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Ο Δρ Αναστάσης Χρίστου, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει στο επιστημονικό περιοδικό Agriculture, Ecosystems & Environment με τίτλο ‘Impact assessment of the reuse of two discrete treated wastewatersfor the irrigation of tomato crop on the soil geochemical properties,fruit safety and crop productivity’, Agriculture, Ecosystems & Environment Volume 192, 1 July 2014, Pages 105–114. Ακολουθεί σύντομη περίληψη, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο.

Abstract
Advanced tertiary treatment and disinfection technologies have enabled the production of wastewater (WW) with quality complying with the established criteria for reuse in agriculture. This study assessed the impacts of tomato crop irrigation with two qualitatively distinct treated WW effluents, as compared to control tubewell water (TW) irrigation, on the soil geochemical properties, tomato fruit safety and crop productivity. The treated effluents reused for irrigation were produced in two Municipal Wastewater Treatment Plants (MWTPs) utilizing two discrete tertiary treatment and disinfection technologies, i.e. Slow Sand Filtration and chlorination (MWTP I), and Membrane Bioreactor and UV radiation (MWTP II), respectively. The impacts on soil pH, electrical conductivity, total organic C, Cl−, NO3− and heavy metal (Zn, Mn, Ni, Cu, Co) content were evaluated. In addition, the heavy metal content in tomato fruits and leaves, as well as the microbial load in fruit flesh and peel was determined. Crop productivity was measured by the mean fruit weight and maximum diameter, and by the number of fruits per harvest. Irrigation with either WW did not significantly affect the soil pH, organic C and heavy metal content, as well as crop productivity, in comparison to control TW irrigation. Furthermore, the heavy metal content of tomato fruits and leaves in all irrigation treatments was found to be below the maximum permissible levels set for fruit safety and the critical tissue concentration for phytotoxicity, respectively. Moreover, no microbiological contamination (total coliform, fecal coliform, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria spp.) of tomato fruits was found from any irrigation treatment. Overall, results obtained with regard to the parameters examined strongly suggest that advanced tertiary treated effluent of good quality might be safely reused, in terms of both environmental sustainability and public health safety, for vegetable irrigation, concurrently promoting water use efficiency in dry areas.

Establishment of a rapid, inexpensive protocol for extraction of high quality RNA from small amounts of strawberry plant tissues and other recalcitrant fruit crops

Δρ Αναστάσης Χρίστου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Ο Δρ Αναστάσης Χρίστου, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει στο επιστημονικό περιοδικό Gene, άρθρο με τίτλο ‘Establishment of a rapid, inexpensive protocol for extraction of high quality RNA from small amounts of strawberry plant tissues and other recalcitrant fruit crops’, Gene Volume 537, Issue 1, 1 March 2014, Pages 169–173. Ακολουθεί σύντομη περίληψη, ενώ μπορείτε να βρείτε το άρθρο δημοσιευμένο εδώ.

Abstract
Strawberry plant tissues and particularly fruit material are rich in polysaccharides and polyphenolic compounds, thus rendering the isolation of nucleic acids a difficult task. This work describes the successful modification of a total RNA extraction protocol, which enables the isolation of high quantity and quality of total RNA from small amounts of strawberry leaf, root and fruit tissues. Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) amplification of GAPDH housekeeping gene from isolated RNA further supports the proposed protocol efficiency and its use for downstream molecular applications. This novel procedure was also successfully followed using other fruit tissues, such as olive and kiwifruit. In addition, optional treatment with RNase A following initial nucleic acid extraction can provide sufficient quality and quality of genomic DNA for subsequent PCR analyses, as evidenced from PCR amplification of housekeeping genes using extracted genomic DNA as template. Overall, this optimized protocol allows easy, rapid and economic isolation of high quality RNA from small amounts of an important fruit crop, such as strawberry, with extended applicability to other recalcitrant fruit crops.

Assessment of long-term wastewater irrigation impacts on the soil geochemical properties and the bioaccumulation of heavy metals to the agricultural products

Δρ Αναστάσης Χρίστου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Ο Δρ Αναστάσης Χρίστου, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει στο Environmental Monitoring and Assessment, επιστημονικό άρθρο με τίτλο ΄Assessment of long-term wastewater irrigation impacts on the soil geochemical properties and the bioaccumulation of heavy metals to the agricultural products΄, Environmental Monitoring and Assessment August 2014, Volume 186, Issue 8, pp 4857–4870. Ακολουθεί σύντομη περίληψη ενώ ολόκληρο το άρθρο δημοσιευμένο μπορείτε να το βρείτε εδώ

Abstract
An extensive field survey was employed for assessing the impacts of long-term wastewater irrigation of forage crops and orange orchards in three suburban agricultural areas in Cyprus (areas I, II, and III), as compared to rainfed agriculture, on the soil geochemical properties and the bioaccumulation of heavy metals (Zn, Ni, Mn, Cu, Co) to the agricultural products. Both ryegrass fields and orange orchards in areas I and II were continuously wastewater irrigated for 10 years, whereas clover fields in area III for 0.5, 4, and 8 years. The results revealed that wastewater reuse for irrigation caused a slight increase in soil salinity and Cl− content in areas I and II, and a remarkable increase, having strong correlation with the period in which wastewater irrigation was practiced, in area III. Soil salinization in area III was due to the high electrical conductivity (EC) of the wastewater applied for irrigation, attributed to the influx of seawater to the sewage collection network in area III. In addition, the wastewater irrigation practice resulted in a slight decrease of the soil pH values in area III, while a subtle impact was identified regarding the CaCO3, Fe, and heavy metal content in the three areas surveyed. The heavy metal content quantified in the forage plants’ above-ground parts was below the critical levels of phytotoxicity and the maximum acceptable concentration in dairy feed, whereas heavy metals quantified in orange fruit pulp were below the maximum permissible levels (MPLs). Heavy metal phytoavailability was confined due to soil properties (high pH and clay content), as evidenced by the calculated low transfer factor (TF).

Effects of wastewater applied with discrete irrigation techniques onstrawberry plants’ productivity and the safety, quality characteristicsand antioxidant capacity of fruits

Δρ Αναστάσης Χρίστου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Ο Δρ Αναστάσης Χρίστου, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν πρόσφατα δημοσιεύσει στο Agricultural Water Management, επιστημονικό άρθρο με τίτλο ‘Effects of wastewater applied with discrete irrigation techniques onstrawberry plants’ productivity and the safety, quality characteristicsand antioxidant capacity of fruits’, Agricultural Water Management 173 (2016) 48–54. Ακολουθεί περίληψη του άρθρου, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το άρθρο δημοσιευμένο.

Abstract
Water scarcity renders wastewater (WW) reuse for irrigation an increasingly common practice world-wide. Comprehensive guidelines and criteria have been established to secure the safety of WW irrigation,especially for food crops or crops that are eaten raw. The aim of this short-term study was to assess theimpacts of strawberry crop irrigation with tertiary treated wastewater (WW) using common irrigationtechniques (Drip, sprinkler, drip under plastic mulch), as compared to potable water (PW) irrigation, onstrawberry fruits’ quality and safety, and on crops’ productivity. The impacts on fruits’ weight and mar-ketability, as well as on fruits’ taste (soluble solids, titratable acidity and soluble solids/titratable acidityratio), antioxidant capacity (ascorbic acid concentration, FRAP, total phenolics and total anthocyanincontent), heavy metal content (Cu, Zn, Mn, Co, Ni) and microbial contamination (total coliform, E. coli,Salmonella spp., Listeria spp), were evaluated. The results revealed that WW irrigation did not signifi-cantly affect the fruits’ marketability, taste and antioxidant capacity, as well as the heavy metal content,in comparison to controlled irrigation, regardless of the irrigation technique applied. Fruits heavy metalcontent was found to be below the maximum permissible levels (MPLs) set for fruit safety, whereas nomicrobiological contamination (total coliform, E. coli, Salmonella spp., Listeria spp.) of fruits was foundin all irrigation water treatments. Overall, the results obtained with regard to the parameters exam-ined highlight the potential for the reuse of the advanced tertiary treated effluent of good quality as avalid alternative for the irrigation of strawberry crops, even with sprinklers. However, further long-termstudies are needed in order for such a practice to be regulated.