Σημαντική αναγνώριση ερευνητικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιώργος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο μάρκετινγκ μπορεί να μετατρέψει τους γεωργούς σε «Έξυπνους Γεωργούς»

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση στροφής των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή, συγκεκριμένα σε τροφές υψηλής διατροφικής αξίας – ευρύτερα γνωστές και ως «υπερτροφές». Αυτή η τάση βρίσκεται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος SmartFarmer που έχει αναπτυχθεί από μία κοινοπραξία επτά οργανισμών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Λετονία). Συντονιστής του Έργου SmartFarmer (Βελτίωση δεξιοτήτων για «έξυπνες» καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης) ήταν ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο του Έργου SmartFarmer έχει αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την αγροτική ανάπτυξη, υποδεικνύοντας στους γεωργούς για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τις τάσεις της αγοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SmartFarmer έχει ως απώτερο στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των γεωργών στις έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, παρέχοντάς τους έτσι τις απαραίτητες γνώσεις για να αναπτύξουν μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση, προσανατολισμένη στις δικές τους ανάγκες.

Οι ομάδες-στόχοι, που συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλάμβαναν γεωργούς (ειδικότερα παραγωγούς «υπερτροφών»), μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα και αγροτικούς συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και μάρκετινγκ των «υπερτροφών».

Αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχικής προσπάθειας, ήταν η ανάπτυξη ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ένα εγχειρίδιο χρήσης και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book). Τα εκπαιδευτικά αυτά εργαλεία διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Λετονικά.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό ενημερωτικό δελτίο (factsheet) για το πρόγραμμα SmartFarmer. Τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για επιτυχημένα προγράμματα (Success Stories και Good Practice Examples), με βασικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως «πηγή έμπνευσης» διαφόρων προγραμμάτων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, τα ενημερωτικά δελτία προωθούνται στους Εθνικούς Φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης (Creative Europe Desks/Creative Europe), ενώ χρησιμοποιούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επικοινωνιακές της δραστηριότητες.

Eκτενής αναφορά στο πρόγραμμα, καθώς και στα αποτελέσματά του, γίνεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των προγραμμάτων ERASMUS+. Η σχετική αναφορά βρίσκεται εδώ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6cbdf734-f2fa-4afb-9268-1add2b0db548

Το αγροτικό ρομπότ ψεκαστήρας

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Πρόσφατα έχει δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Field Robotics, με τίτλο «Design and development of a semi-autonomous agricultural vineyard sprayer: human-robot interaction aspects«. Στο άρθρο περιγράφεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης του ρομποτικού ψεκαστήρα, καθώς και περιγραφή των διαφόρων πειραμάτων που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν κατά την διάρκεια των δύο προαναφερθέντων ερευνητικών προγραμμάτων.

Journal of Field Robotics

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή ‘Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου’

Δρ Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Εφαρμογών
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται από μια καλλιέργεια ως στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορθολογικών σχημάτων αζωτούχου λίπανσης των γεωργικών καλλιεργειών, σήμερα που η ευαισθησία σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι επιβεβλημένη.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από δεδομένα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στον καθορισμό των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται με τη συγκομιδή, με στόχο να κατανοηθεί η τάξη μεγέθους των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχα λιπάσματα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται σε σχέση με την απόδοση αναφοράς και τις υδατικές ανάγκες έκαστης καλλιέργειας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/nitrogen.html

Υπολογισμός Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ για μεταφορά γνώσης αξιοποιώντας το διαδίκτυο αλλά και των δυσκολιών που ενδεχομένως παρουσιάζει ο υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων λιπασμάτων από τον μη ειδικό, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία μιας απλής διαδικτυακής εφαρμογής στα πλαίσια της θρέψης φυτών και του υπολογισμού λιπασμάτων για υδρολίπανση.
Η πιο πάνω εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/fertigation_v1.html.

Εφαρμογή για Υπολογισμό Λιπασμάτων για Υδρολίπανση

Το κινητό τηλέφωνο ως μέσο πληροφόρησης και δικτύωσης των παραγωγών

Γιώργος Αδαμίδης, ΑΛΓΕ, Γιώργος Παπαδαυίδ, ΛΓΕ Α’ και Ανδρέας Στυλιανού, ΛΓΕ

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί, ίσως, την πιο διαδεδομένη Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον αγροτικό κόσμο. Αυτό, πιθανόν να οφείλεται στις πολλαπλές δυνατότητες που παρέχει με σχετικά χαμηλό κόστος, όπως η μεταφορά πληροφοριών μέσω φωνής, γραπτού μηνύματος, εικόνας και βίντεο. Ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Ενημέρωση αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών», πραγματοποίησε μία έρευνα πεδίου, με στόχο τη μελέτη της χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας και μεταφοράς πληροφοριών, καθώς και πώς και σε ποιο βαθμό αξιοποιείται από τους Κύπριους αγρότες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι πέραν του 97% των αγροτών χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως πηγή αγροτικής πληροφόρησης, ενώ ακολουθεί η άντληση πληροφοριών από άλλους γεωργούς καιαπό λειτουργούς των Γεωργικών Εφαρμογών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Επίσης, φάνηκε ότι η κύρια χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι ως μέσου επικοινωνίας, ενώ ακολουθεί η χρήση του ως ημερολόγιο/υπενθυμίσεις, για αποστολή γραπτών μηνυμάτων και σε λιγότερο βαθμό για λήψη φωτογραφιών/βίντεο, για αποστολή email και για περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό ή τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνα 1. Πηγές αγροτικής πληροφόρησης

Από την ανάλυση που έγινε, βρέθηκε ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων της μόρφωσης ως προς τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, αλλά ούτε και μεταξύ των γεωργών και κτηνοτρόφων. Δηλαδή, το μορφωτικό επίπεδο δεν παίζει κάποιο ρόλο στον βαθμό που οι αγρότες χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, κανένα ρόλο στον βαθμό χρήσης του κινητού δεν παίζει ούτε και η παραγωγική κατεύθυνση, αν δηλαδή ο αγρότης είναι γεωργός ή κτηνοτρόφος. Αξιοσημείωτο αναφοράς είναι το πολύ μεγάλο ποσοστό (πέραν του 93%) των παραγωγών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και εξέφρασαν την ανάγκη να ενημερώνονται μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Σίγουρα όμως χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να προσδιοριστούν οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση και χρησιμότητα του κινητού τηλεφώνου, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίησή του με βάση τις ανάγκες των αγροτών.

Εικόνα 2. Θα σας ενδιέφερε να λαμβάνετε αγροτική πληροφόρηση μέσω κινητού τηλεφώνου;

Πέραν της γνωστής χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως μέσου επικοινωνίας, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξάπλωση των γνωστών πλέον «έξυπνων τηλεφώνων» ή smartphones, οι γεωργοί μας μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ποικιλοτρόπως και να αξιοποιήσουν τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες που έχουν στο χέρι τους κρατώντας ένα smartphone.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη κάποιες αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τους αγρότες μας μέσω SMS (γραπτού μηνύματος) για διαλέξεις ή εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται για αγροτικά θέματα, ακόμα και για υπενθυμίσεις για τη συμπλήρωση αιτήσεων ή για άλλα σχετικά θέματα. Τα τελευταία δύο χρόνια το Τμήμα Γεωργίας αξιοποιεί την επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε γεωργοκτηνοτρόφους για πληροφόρηση σε διάφορα θέματα όπως:

  • Για τα μέτρα και καθεστώτα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (για την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, για τα αναγκαία πιστοποιητικά κ.τ.λ.).
  • Για τις κεφαλικές επιδοτήσεις.
  • Για ενημερωτικές συγκεντρώσεις, εκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές.
  • Για αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών.
  • Υπενθύμιση για διάφορες υποχρεώσεις των γεωργών ή κτηνοτρόφων π.χ. πληρωμή ενοικίων για κτηνοτροφικά οικόπεδα, προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών κ.τ.λ.

Επίσης, οι αγρότες μας μπορούν να αξιοποιήσουν διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για να δικτυωθούν, αλλά και για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν ενσωματωμένες ψηφιακές κάμερες, με τις οποίες οι αγρότες μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες και να τραβήξουν βίντεο, για παράδειγμα ενός φύλλου ή καρπού στο οποίο έχουν εντοπίσει κάποια ασθένεια ή απλά έχουν παρατηρήσει κάτι και να στείλουν αυτή τη φωτογραφία ή το βίντεο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μηνύματος σε ένα γεωπόνο ή σε ένα Λειτουργό των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Γεωργίας ζητώντας την άποψη ή τη βοήθειά του.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, smartphones, μπορούν να εγκαταστήσουν κάποια εφαρμογή, τα γνωστά applications ή apps. Ως παράδειγμα, να αναφέρουμε μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΥΔΩΡ, στο οποίο συμμετείχε λειτουργός του ΙΓΕ. Το πιο πάνω έργο, είχε σκοπό την άμεση ειδοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού για αρδευτικούς σκοπούς, μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από τη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Η πρωτότυπη αυτή εφαρμογή συνδυάζει τεχνικές δορυφορικής τηλεπισκόπισης και τεχνικές τηλεπικοινωνιών. Το αποτέλεσμα είναι μία λογισμική εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, από την οποία μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο ο παραγωγός να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την άρδευση των καλλιεργειών του, πάντα σε σχέση με την έκταση και το στάδιό της. Σχετικές είναι οι Εικόνες 3 και 4.

Εικόνα 3. ΥΔΩΡ mobile app

Εικ. 4 Χάρτης εξατμισοδιαπνοής περιοχής ενδιαφέροντος μέσω δορυφορικής τηλεπισκόπησης

Άρα, με βάση τα όσα έχουν προαναφερθεί, θεωρείται ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση τους ως μέσου επικοινωνίας, αλλά έχουν πλέον πολλαπλές δυνατότητες άντλησης και διάδοσης πληροφοριών, αλλά και δικτύωσης, τις οποίες ο κάθε γεωργός μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελός του. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα sms θεωρούνται ένα χρήσιμο, γρήγορο και φτηνό μέσω πληροφόρησης, το οποίο πρέπει όμως να χρησιμοποιείται προσεκτικά στις περιπτώσεις που χρειάζεται και δεν πρέπει να υποκαθιστά άλλες μεθοδολογίες, αλλά να διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο στον παροχή πληροφοριών προς τους αγρότες.

Διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των Κυπρίων καταναλωτών ως προς τα ανθοκομικά προϊόντα

Ανδρέας Στυλιανού, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Χρυστάλλα Κώστα, Τμήμα Γεωργίας, Κλάδος Οπωροκηπευτικών

Η σημασία της ανθοκομίας ως ένας από τους σπουδαιότερους και μοντέρνους κλάδους της σημερινής γεωργίας, γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εμφανής, αφού οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής επέβαλαν την παρουσία των λουλουδιών σε όλες τις εκφράσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και γενίκευσαν τη χρήση τους στις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γιορτές, γενέθλια, γάμους κ.λπ. Παράλληλα, τα άνθη στις χριστιανικές τελετές χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους, όπως, στον στολισμό του Επιταφίου, στις νεκρώσιμες ακολουθίες, το μοίρασμα ανθέων στους πιστούς κατά το Σάββατο του Λαζάρου, τα βάγια – δάφνες την Κυριακή των Βαΐων κ.λπ. Από την άλλη, η αστικοποίηση και η απομόνωση των ανθρώπων στους στενούς κλοιούς της πόλης, καταστούν ακόμη πιο έντονη την ανάγκη για επαφή με τη φύση και ένταξη των λουλουδιών στην καθημερινότητα τους.

Έτσι, γνωρίζοντας τις προτιμήσεις και τις στάσεις των καταναλωτών απέναντι στα άνθη και στα φυτά, είναι δυνατό να χαρακτηριστεί το προφίλ των Κυπρίων καταναλωτών, ενώ παράλληλα να αναπτυχθούν τα κατάλληλα εργαλεία στον τομέα της αγοράς και της εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων, τα οποία θα στοχεύουν στην ικανοποίηση του πελάτη – καταναλωτή και κατ’ επέκταση στη μεγιστοποίηση του κέρδους και εισοδήματος των ανθοκαλλιεργητών.

Η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ανθοκομίας με πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωργίας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Σημειώνεται ότι, από όσα γνωρίζουμε, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία οποιαδήποτε έρευνα που να αφορά στην κατανάλωση των ανθοκομικών προϊόντων στην Κύπρο.

Διαβάστε όλη την Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

1st RURAGRI CALL

Γιώργος Αδαμίδης,
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

The ERA-NET RURAGRI announces its 1st Call for applications for transnational research linking agricultural, rural and sustainable development aspects.

The Call will be open between 18th September 2012 and 30th November 2012.

The Call Announcement and the Guidelines for Applicants can be downloaded from this website. Access to Partening tool is available here.

Each Project Consortium needs to appoint a project Coordinator, who will be responsible for submitting the project proposal. Only the project Coordinator should register on the Registration page. Only one application is required covering all the project partners of the consortium.

Once the proposal is registered by the Coordinator, the Coordinator can invite Partners via the Submission Tool to participate in the proposal. Both Coordinator and Partner login to their registered proposal via the Submission Tool.

The proposal application has to be filled in and submitted via the Submission Tool.

Proposals must be submitted by 30th November 2012, 13.00 CET.

Each proposal will comprise two documents; Part A and Part B. These documents have to be completed in full for the proposal to be considered for evaluation. Incomplete proposals will not be evaluated.
•Part A is web-based and has to be filled in directly on the call submission website
•Part B, the project description form, has to be downloaded from the call submission website, completed and uploaded to the call submission website.

For more information, please refer to the Call Announcement and the Guidelines for Applicants.

Review 2010-2011

The Agricultural Research Institute Review for 2010-2011

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του e-Newsletter του ΙΓΕ

Γιώργος Αδαμίδης
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελίτου του ΙΓΕ (e-Newsletter), το οποίο καλύπτει νέα και δραστηριότητες των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου, 2012. Διαβάστε το εδώ!

ARI e-Newsletter

Για όσους ενδιαφέρονται να το λαμβάνουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, στείλτε μας σχετικό μήνυμα μέσω email στο info@ari.gov.cy

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυσή του. Την εκδήλωση προσφώνησε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, ο Πρέσβης της Ελλάδας, Βουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρώην Βουλευτές και Υπουργοί, η Γενική Διευθύντρια και Διευθυντές Τμημάτων του ΥΓΦΠΠ, εκπρόσωποι από τη δημόσια υπηρεσία, τους ημικρατικούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και μεγάλος αριθμός υπαλλήλων του Ινστιτούτου που έχουν αφυπηρετήσει.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1962, με συνεργασία του Ειδικού Ταμείου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας και περιήλθε στην κυριότητα της Κυπριακής Κυβέρνησης το 1967. Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο γεωργοκτηνοτροφικός κόσμος του τόπου μας σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, αξιολογεί νέες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και προτείνει καινοτόμες διαδικασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωικής και φυτικής παραγωγής και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, μέσα σε πλαίσια αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Το Ινστιτούτο στα 50 χρόνια προσφοράς του, έχει δώσει πρακτικές λύσεις σε πολλά προβλήματα της γεωργοκτηνοτροφίας του τόπου και έχει βοηθήσει τον Κύπριο γεωργό στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: η δημιουργία νέων ποικιλιών σιτηρών και ψυχανθών προσαρμοσμένων στις κυπριακές συνθήκες, η σύσταση νέων συστημάτων αμειψισποράς, ο καθορισμός των αρδευτικών αναγκών των σημαντικότερων καλλιεργειών καθώς και των αναγκών τους σε λιπάσματα, η χρήση της υδρολίπανσης η οποία αποτελεί σταθμό στις αρδεύσεις, η φυλλοδιαγνωστική, η μελέτη και η προώθηση νέων ποικιλιών λαχανικών και κυρίως πατατών κατάλληλων για τις συνθήκες του τόπου μας, προώθηση νέων ποικιλιών εσπεριδοειδών και άλλων καρποφόρων δέντρων και νέων καλλιεργειών ανθοκομικών φυτών, τόσο από εισαγόμενα φυτά αλλά και φυτά της χλωρίδας της Κύπρου. Επίσης η διατήρηση του φυτικού γενετικού υλικού, η εξεύρεση ανθεκτικών υποκειμένων σε εχθρούς και ασθένειες, η χρήση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, η παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, η χρήση βιολογικών τρόπων και μεθόδων αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα προγραμμάτων του ΙΓΕ που στοχεύουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με τελικούς αποδέκτες το σύνολο της κοινωνίας. Στη ζωική παραγωγή η προσφορά είναι εξίσου σημαντική στην αύξηση της γαλακτοπαραγωγής με καλύτερη διαχείριση και διατροφή των ζώων, στη δημιουργία πυρήνα διάθεσης προβάτων και αιγών ψηλής γενετικής αξίας και παραγωγικότητας και στη δημιουργία μονάδας ανθεκτικών ζώων στην Τρομώδη νόσο.

Ξεχωριστή διάκριση για το Ινστιτούτο αποτελεί η επιλογή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000 σε Κέντρο Αρίστων Επιδόσεων στη Γεωργία και το Περιβάλλον. Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004, τα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου υιοθετούν πλήρως τις πρόνοιες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Έτσι, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η προστασία της υγείας του καταναλωτή, η ευημερία των ζώων και η παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας που να ικανοποιούν τις ανάγκες του καταναλωτή, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες που διαπνέουν την ερευνητική του δραστηριότητα. Παράλληλα, εντείνεται η προσπάθεια για μεταφορά της συσσωρευμένης γνώσης που απέκτησε το Ινστιτούτο στους τελικούς χρήστες μέσω της εκπαίδευσης αγροτών, φοιτητών και γεωπόνων.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στα εργαστήρια και τα κεντρικά γραφεία του Ινστιτούτου στην Αθαλάσσα και προσφέρθηκαν προϊόντα παραγωγής του Ινστιτούτου.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
14 Μαΐου 2012