Σημαντική αναγνώριση ερευνητικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γιώργος Αδαμίδης, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο μάρκετινγκ μπορεί να μετατρέψει τους γεωργούς σε «Έξυπνους Γεωργούς»

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση στροφής των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή, συγκεκριμένα σε τροφές υψηλής διατροφικής αξίας – ευρύτερα γνωστές και ως «υπερτροφές». Αυτή η τάση βρίσκεται στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού προγράμματος SmartFarmer που έχει αναπτυχθεί από μία κοινοπραξία επτά οργανισμών από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία και Λετονία). Συντονιστής του Έργου SmartFarmer (Βελτίωση δεξιοτήτων για «έξυπνες» καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης) ήταν ο Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο του Έργου SmartFarmer έχει αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενθαρρύνει την αγροτική ανάπτυξη, υποδεικνύοντας στους γεωργούς για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από τις τάσεις της αγοράς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SmartFarmer έχει ως απώτερο στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των γεωργών στις έννοιες και αρχές του μάρκετινγκ και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, παρέχοντάς τους έτσι τις απαραίτητες γνώσεις για να αναπτύξουν μία νέα επιχειρηματική προσέγγιση, προσανατολισμένη στις δικές τους ανάγκες.

Οι ομάδες-στόχοι, που συμμετείχαν ενεργά στα εργαστήρια εκπαίδευσης που διοργανώθηκαν και συνεισέφεραν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλάμβαναν γεωργούς (ειδικότερα παραγωγούς «υπερτροφών»), μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα και αγροτικούς συνεταιρισμούς που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και μάρκετινγκ των «υπερτροφών».

Αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχικής προσπάθειας, ήταν η ανάπτυξη ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, ένα εγχειρίδιο χρήσης και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book). Τα εκπαιδευτικά αυτά εργαλεία διατίθενται δωρεάν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε πέντε γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Λετονικά.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό ενημερωτικό δελτίο (factsheet) για το πρόγραμμα SmartFarmer. Τα συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο για επιτυχημένα προγράμματα (Success Stories και Good Practice Examples), με βασικό σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως «πηγή έμπνευσης» διαφόρων προγραμμάτων από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, τα ενημερωτικά δελτία προωθούνται στους Εθνικούς Φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και στα Γραφεία Δημιουργικής Ευρώπης (Creative Europe Desks/Creative Europe), ενώ χρησιμοποιούνται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επικοινωνιακές της δραστηριότητες.

Eκτενής αναφορά στο πρόγραμμα, καθώς και στα αποτελέσματά του, γίνεται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των προγραμμάτων ERASMUS+. Η σχετική αναφορά βρίσκεται εδώ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6cbdf734-f2fa-4afb-9268-1add2b0db548

Συνέδριο Έργου SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ανδρέας Στυλιανου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Έργου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης». Το Συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2015 στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό. Σε αυτό πήραν μέρος πέραν των 60 συμμετεχόντων εκπροσωπώντας το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες Παραγωγών, και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου SmartFarmer. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην σελίδα του ΙΓΕ στο Slideshare.net

Το Έργο SmartFarmer: Στόχοι και αποτελέσματα, Γιώργος Αδαμίδης, Συντονιστής του Έργου
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SmartFarmer, Ανδρέας Στυλιανού, Project Manager
Πρακτικές SmartFarming στην Κύπρο, Πέτρος Κοσμάς, ΤΕΠΑΚ.
Πρακτικές SmartFarming στην Ελλάδα, Ιωάννης Γαλάτουλας, Εύκαρπον
Πρακτικές Smartfarming στην Ισπανία, Olga Galea Gallardo, Foundacion Maimona
Πρακτικές Smartfarming στη Λετονία, Inga Berzina, Farmers’ Parliament Union
Πρακτικές SmartFarming στην Πορτογαλία, Alexandra Mendonca, RCDI

Διαδικτυακή εφαρμογή Υπολογισμού των Υδατικών Αναγκών των Καλλιεργειών

Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα σε όσους ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με την αρδευόμενη γεωργία. Δίνεται έμφαση στον καθορισμό των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την τοποθεσία (30 τοποθεσίες σε όλη την Κύπρο) και το είδος της καλλιέργειας (50 καλλιέργειες), ως φυσικό συνεπακόλουθο της ερευνητικής εργασίας του ΙΓΕ.

Υδατικές Ανάγκες Καλλιεργειών

Για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής της μελέτης αυτής, στα πλαίσια των επιχειρησιακών στόχων του ΙΓΕ, ο Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων σε συνεργασία με τον Κλάδο Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησαν στη δημιουργία ενός διαδικτυακού προγράμματος υπολογισμού των υδατικών απαιτήσεων των καλλιεργειών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://www.ari.gov.cy

Διαδικτυακή εφαρμογή υπολογισμού υδατικών αναγκών καλλιεργειών

adapt2change – Γεωργική παραγωγή με λιγότερο νερό και λιγότερη ενέργεια

Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου
Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Τομέας Παραγωγής

Με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος Life+ Environment policy and Governance, το Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, ανέλαβε να εκτελέσει ένα πολύπλευρο έργο που φιλοδοξεί να προβάλλει και να αναδείξει τις δυνατότητες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής. Το έργο «Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους», «Adapt agricultural production to climate change and limited water supply LIFE 09 ENV/GR/000296″, βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέσα από αυτό το έργο η ΕΕ αναγνωρίζει την ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία στον γενικότερο Μεσογειακό χώρο.

Το έργο adapt2change με προϋπολογισμό 2,6 εκ. Ευρώ συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και συμμετέχουν πέραν του Τ.Ε.Ι. Λαρίσης και του ΙΓΕ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Κ.Ε.Κ. Ευρο¬πληροφόρηση. Συντονιστής του Προγράμματος για την Κύπρο είναι ο Δρ. Πολύκαρπος Πολυκάρπου, Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών. Η εναρκτήρια συνάντηση των Εταίρων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Λαρίσης στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να δείξει την προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή νερού. Ειδικότερα, στοχεύει στη μείωση του νερού που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες εισάγοντας μια μέθοδο ανακύκλωσης του νερού μέσα από ένα κλειστό, πλήρως αυτοματοποιημένο, υδροπονικό σύστημα θερμοκηπίου με τη χρήση της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και επίδειξη στον αγροτικό κόσμο στην Ελλάδα και στην Κύπρο της δυνατότητας αύξησης της γεωργικής παραγωγής σε θερμοκήπια με βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, όπως το νερό, με παράλληλη αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.

Με την συνεργασία των Εταίρων θα υλοποιηθεί ένα σύνολο δράσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Η υλοποίηση του Έργου θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για αναβάθμιση των μεθόδων αγροτικής παραγωγής σε θερμοκήπια, ελαχιστοποιώντας την χρήση των φυσικών πόρων και φυτοφαρμάκων.
  • Την ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
  • Την προσφορά καινοτομίας για ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.
  • Την κινητοποίηση των φορέων για την έγκαιρη προσαρμογή στην επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα καταλήξει σε ένα στέρεο εφαλτήριο για την ανάπτυξη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Το Έργο αυτό είναι ακόμα μια προσφορά του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών προς τον Κύπριο αγρότη. Το ΙΓΕ για 52 τώρα χρόνια διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας διοχετεύονται στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων διάχυσης. Η ερευνητική του δραστηριότητα ενισχύει την αγροτική ανάπτυξη και συμβάλει στη χάραξη βιώσιμης αγροτικής πολιτικής και στην προσφορά καινοτομίας.

Adapt2Xhange

Γεωθερμικό θερμοκήπιο στον Πειραματικό Σταθμό του ΙΓΕ στο Ζύγι

Παρουσίαση έργου ΥΔΩΡ σε ημερίδα στην Πάφο

Δρ Γιώργος Παπαδαυίδ
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ημερίδα για τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσα στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2009-2010 (ΙΠΕ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΙΟΝ/0311, ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Συντονιστής του ερευνητικού έργου είναι η εταιρεία ‘M. HADJIMITSIS TRADING & ENGINEERING LTD’ (Μιχάλης Χατζημιτσής) και συνεργαζόμενοι εταίροι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Δρ Παπαδαυίδ Γιώργος) και το Frederick Research Center (Δρ Σκεύη Πέρδικου).

Η πρωτοτυπία του έργου το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην πόλη και επαρχία μας συνεργάζεται η βιομηχανία (μικρομεσαία επιχείρηση M. Hadjimitsis Trading and Engineering) με την ερευνητική κοινότητα (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Frederick Research Center) δείχνοντας έτσι τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να έχουμε μια αυτούσια και ισορροπημένη ανάπτυξη, αποφεύγοντας τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Η μεθοδολογία του έργου σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα που παράχθηκε δίνει πλέον τη δυνατότητα να πατενταριστεί ένα καινοτόμο και πρωτότυπο προιον που κάνει την πόλη μας περήφανη. Το παραγόμενο προιον, εν συντομία, είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας (mobile phone application) με φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, στο οποίο στέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υδατικές ανάγκες των διάφορων καλλιεργειών ανάλογα με την έκταση και το φαινολογικό τους στάδιο. Η ενημέρωση γίνεται με χρήση μηνυμάτων κειμένου και περιλαμβάνει μία πλήρης περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Η λειτουργία αυτή απαλλάσσει τους υπευθύνους από την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της διεργασίας συλλογής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Η μέτρηση και συλλογή των απαραίτητων παραμέτρων για την τροφοδότηση των μοντέλων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και ορθότητα των μετρούμενων δεδομένων.

Απώτερος στόχος του εν λόγω έργου είναι η χρήση τηλεφώνων τρίτης γενεάς με σκοπό την άμεση ειδοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού για αρδευτικούς σκοπούς μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από τη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών όπου έχει χρησιμοποιηθεί η δορυφορική τηλεπισκόπηση για καθορισμό των απαιτούμενων όγκων νερού για κάθε φυτεία, υπάρχει έντονη η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης των γεωργών για την απαιτούμενη ποσότητα νερού κάθε καλλιέργειας αλλά και συστηματικού έλεγχου της υφιστάμενης κατανάλωσης νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Η ανάγκη όμως για ακριβή μέτρηση της ΕΤc έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας που μετρά την εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών (πατάτες, φυστίκια, άλλα λαχανικά ανοικτού αγρού) με τη συνδυασμένη χρήση Τεχνικών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Satellite Remote Sensing) από δορυφορικά δεδομένα και μετεωρολογικά δεδομένα που απαιτούνται. Η γνώση των απαιτούμενων όγκων νερού άρδευσης των καλλιεργειών τους θα συμβάλει μικροοικονομικά στη μείωση του κόστους των εκμεταλλεύσεων τους ενώ μακροοικονομικά θα συμβάλει στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου και στην εξοικονόμηση υδατικών αποθεμάτων για τις επόμενες γενεές που επίκειται να ακολουθήσουν.

Review 2010-2011

The Agricultural Research Institute Review for 2010-2011

ICT in Agriculture – Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Γιώργος Αδαμίδης και Ανδρέας Στυλιανού,
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρακολουθήστε τη διάλεξη που δόθηκε από τον Ανδρέα Στυλιανού, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο: Ενημέρωση Αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου, 2012 στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΓΕ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω youtube.com ή στο slideshare.net

- Youtube.com (Video Presentation)

- Slideshare.net (Powerpoint presentation)

ICT in Agriculture

Δύο πηγές πληροφόρησης σχετικές με τον ρόλο της Πληροφορικής στη Γεωργία και με τον όρο e-Agriculure.

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για τη «γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα»

Μαρίνος Μάρκου, ΠΛΓΕ

Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 29 Φεβρουαρίου 2012 η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία δύο Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας (ΕΣΚ), για την «παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα» και για τις «πρώτες ύλες». Προηγήθηκε η ΕΣΚ για την «ενεργό και υγιή γήρανση» που εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και έχουν δρομολογηθεί προπαρασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία ΕΣΚ για την «αποδοτική από πλευράς υδάτινων πόρων Ευρώπη».

Η ΕΣΚ αποτελεί μια νέα έννοια που εισήχθη στην πολιτική «Ευρώπη 2020 » η οποία έχει σαν ναυαρχίδα της την «Ένωση Καινοτομίας» και στοχεύει στην υπερπήδηση των αδυναμιών, δυσχερειών και εμποδίων στην ευρωπαϊκή έρευνα και την καινοτομία, που αποτρέπουν ή επιβραδύνουν τις καλές ιδέες να αναπτυχθούν και να μεταφερθούν στην αγορά. Μερικά παραδείγματα δυσχερειών αποτελούν η έλλειψη επενδύσεων, το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο, η έλλειψη προτύπων, και ο κατακερματισμός των αγορών. Οι Συμπράξεις προσδιορίζουν τι πρέπει να γίνει για να ξεπεραστούν οι δυσχέρειες με ορίζοντα το 2020. Ειδικά η ΕΣΚ για την «παραγωγικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα» στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας μέσα από ένα πλέγμα δράσεων οι οποίες προωθούν την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών και την ευημερία των ζώων.

Η ανάγκη για υποστήριξη της καινοτομίας στη γεωργική παραγωγή προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το γεγονός ότι η ασφάλεια τροφίμων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τα επόμενα έτη, αφού αναμένεται ότι η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050 (FAO). Η πρόκληση αυτή συνοδεύεται από μια επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικότητας σε αγαθά, λόγω της μείωσης των επενδύσεων στη γεωργική έρευνα και της αυξημένης πίεσης που ασκεί η γεωργική δραστηριότητα στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.

Η βασική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η γεωργία στο μέλλον δεν είναι μόνο να παράγει περισσότερο, αλλά να το επιτυγχάνει αυτό με ένα βιώσιμο τρόπο. Πρόκληση που δεν θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χωρίς σημαντική ώθηση στην έρευνα και την καινοτομία – και ειδικότερα αν δεν έρθουν κοντά οι ερευνητές, οι γεωργοί και άλλοι παίκτες, ώστε να μπορεί να επιταχυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργική πρακτική, και να παρέχεται πιο συστηματική ανατροφοδότηση για τις πρακτικές ανάγκες της γεωργίας προς την επιστήμη. Η ΕΣΚ για «τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» θα χρησιμεύσει ως καταλύτης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που σχετίζονται με την καινοτομία, υποστηρίζεται δε από την πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και την ευρωπαϊκή πολιτική για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα καλούνται να διαδραματίσουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί τροφίμων. Από τους καταναλωτές αναμένεται με τη ζήτησή τους να κατευθύνουν την παραγωγή προς ασφαλή, υψηλής ποιότητας και με βιώσιμο τρόπο παραγόμενα είδη διατροφής. Σε ότι αφορά τους παραγωγούς αναγνωρίζεται ότι έχουν υποστεί μείωση του μεριδίου της προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα διατροφής την τελευταία δεκαετία και γι αυτό η αύξηση της παραγωγής θα πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας τους.

Στην ΕΣΚ για γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα έχουν προσδιοριστεί δύο πρωταρχικοί στόχοι με ορίζοντα το 2020:
• Ο Δείκτης προώθησης της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του γεωργικού τομέα για την αναστροφή της πρόσφατης τάσης μείωσης των κερδών της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής.
• Ο Δείκτης βιωσιμότητας της γεωργίας με την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του εδάφους στην Ευρώπη σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η ΕΣΚ δε βασίζεται σε συγκεκριμένο μοντέλο καινοτομιών αλλά δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η καινοτομία μπορεί να είναι τεχνολογική, μη τεχνολογική ή κοινωνική, και ότι μπορεί να βασίζεται σε νέες ή παραδοσιακές πρακτικές. Οι ενδεικτικοί τομείς δράσεων για πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα είναι οι πιο κάτω:
• Αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, της παραγωγής, και της αποτελεσματικότητας των πόρων που στοχεύει στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση της αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης των πόρων.
• Καινοτομίες προς στήριξη της βιο-οικονομίας μέσω της αναζήτησης λύσεων για τη βιοδιύλιση, της ανακύκλωσης και της έξυπνης χρήσης της βιομάζας από τις καλλιέργειες, τα δάση και τα απορρίμματα τροφών, χωρίς μείωση των οργανικών ουσιών του εδάφους.
• Βιοποικιλότητα, υπηρεσίες οικοσυστήματος και λειτουργικότητα του εδάφους που προωθεί τα συστήματα ολοκληρωμένης οικολογικής γεωργικής παραγωγής, όπως η ενίσχυση της βιοποικιλότητας του εδάφους, η δέσμευση του άνθρακα, η συγκράτηση του νερού, η σταθερότητα του οικοσυστήματος και η ανθεκτικότητα και οι λειτουργίες επικονίασης.
• Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού για την ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων προϊόντων, συσκευών και υπηρεσιών, παράλληλα με τη δημιουργία διαφανούς και βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού.
• Ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων και υγιεινός τρόπος ζωής, που καλύπτει την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, την ανάπτυξη νέων καθεστώτων για την ποιότητα των τροφίμων και συστημάτων προστασίας της υγείας των ζώων.

Η εξαγγελία της δημιουργίας ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα στηρίζεται, υιοθετεί και προάγει τα ευρήματα και τις προτάσεις της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τους προσανατολισμούς για «την ΚΓΠ στην πορεία προς το 2020».

Σε ότι αφορά την Κύπρο κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για συμπερίληψη της έρευνας και της καινοτομίας στη νέα προγραμματική περίοδο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πρακτική εφαρμογή της ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην αγροτική ανάπτυξη, την οικονομία και την κοινωνία.