Συμμετοχή στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Ανδρέας Στυλιανού,
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 12-13 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία το 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Σ’ αυτό συμμετείχε ο Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ανδρέας Στυλιανού, ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο: Διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου και της αναγκαιότητας αυτής: Μία πρώτη προσέγγιση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Περίληψη εισήγησης (ελληνικά): Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου, μέσα από μία ποιοτική έρευνα σε 100 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, δείχνουν ότι μερικά από τα πιο σημαντικά και παραδοσιακά επιμέρους αγροτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Κύπρου, όπως είναι το αιγοπροβατοτροφικό, πιθανόν να είναι μη βιώσιμα, εξαιτίας κυρίως της ραγδαίας αύξησης των τιμών των εισροών και της σχετικά χαμηλής τιμής εκροών παραγωγού, της απουσίας οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διάθεση των εκροών, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση, με όλα τα σχετικά επακόλουθά της. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της Κυπριακής Περιφέρειας, με τη συμπερίληψη εξειδικευμένων ατόμων στο ανθρώπινο δυναμικό τους και με την παράλληλη καθοδήγηση του κράτους. Η παροχή πρόσθετων κινήτρων στους αγρότες, αποτελεί, επίσης, σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του τομέα και κατ’ επέκταση της κυπριακής αγροτικής περιφέρειας. Η έρευνα συνεχίζεται σήμερα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 324 ερωτηματολογίων και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων από τα πρωτογενή στοιχεία, για την οικονομετρική και πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση που ακολουθεί.

Η περίληψη είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.

Η εισήγηση συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου (σελ. 241-247) και είναι επίσης διαθέσιμη στο ResearchGate.

Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Ανδρέας Στυλιανού – Andreas Stylianou
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών – Agricultural Research Officer
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης – Rural Development Department

ORGANIKO LIFE+ PROJECT
Revamping organic farming and its products in the context of climate change mitigation strategies
Type of deliverable: Report -> Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Πηγές αγροτικής πληροφόρησης

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Απόσπασμα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΡΙΚ «Ώρα της Υπαίθρου». Ο κ. Ανδρέας Στυλιανού, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών του ΙΓΕ, μιλά με την κα. Βάσω Πελεγκάρη για τις Πηγές Αγροτικής Πληροφόρησης στην Κύπρο.

Πατήστε εδώ για να το ακούσετε [ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 21_04_2013 ΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ]

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου από τον Αγροτικό Πληθυσμό της Κύπρου

Γεώργιος Αδαμίδης*, Ανδρέας Στυλιανού*, Πέτρος Κ. Κοσμάς**, Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος***
*Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης), Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: gadamides@ari.gov.cy , a.stylianou@.ari.gov.cy
**Ειδικός Επιστήμονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Λεμεσός, Κύπρος, e-mail: pkosmas1981@gmail.com
***Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Εργαστήριο Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας), Αθήνα, Ελλάς, e-mail: capost@hua.gr

Περίληψη
Το άρθρο αυτό εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους παραγωγούς, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 526 γεωργούς και κτηνοτρόφους που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Χρησιμοποιούνται μοντέλα logit για να εξεταστούν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των Κυπρίων παραγωγών, που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση ή μη του Η/Υ και του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60,6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν Η/Υ και το 54,2% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Από την ανάλυση των μοντέλων logit προέκυψε ότι η χρήση των δύο τεχνολογιών επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, ο τύπος της αγροτικής δραστηριότητας και η περιοχή της εκμετάλλευσης.

Το άρθρο θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ). Για την παρουσίαση του κ. Ανδρέα Στυλιανού βλέπετε παρακάτω.

Review 2010-2011

The Agricultural Research Institute Review for 2010-2011

ICT in Agriculture – Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Γιώργος Αδαμίδης και Ανδρέας Στυλιανού,
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρακολουθήστε τη διάλεξη που δόθηκε από τον Ανδρέα Στυλιανού, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών του Κλάδου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο: Ενημέρωση Αγροτών μέσω νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου, 2012 στην αίθουσα διαλέξεων του ΙΓΕ. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω youtube.com ή στο slideshare.net

- Youtube.com (Video Presentation)

- Slideshare.net (Powerpoint presentation)

ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Where we are? Where will we go?

Σύνδεσμος

Διαβάστε το νέο βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο ICT for Agriculture, Rural Development and Environment. Where we are? Where will we go?

ICT for Agriculture, Rural Development and Environment.Where we are? Where will we go?

Ποικιλίες Βίκου

Ανδρέας Παλλίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α

Ο βίκος ανέκαθεν αποτελούσε άριστη πηγή πρωτεΐνης για τα ζώα στην Κύπρο. Εκτός από αυτό ο βίκος, μαζί με τα άλλα ψυχανθή αποτελεί και πηγή αζώτου από την ατμόσφαιρα στη ριζόσφαιρα με τη χρήση συμβιωτικών βακτηριδίων γνωστά και ως αζωτοβακτήρια. Με τη μέθοδο της χλωράς λίπανσης ο βίκος αποτελεί άριστο βελτιωτικό εδάφους καθώς προσθέτει σε αυτό οργανική ουσία κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσής του όπως και άζωτο το οποίο παραμένει στο έδαφος. Η χρήση του σε συστήματα αμειψισποράς μειώνει το φαινόμενο των ζιζανίων (με τη χρήση ζιζανιοκτόνων) όπως του βρώμου και της αγριοβρώμης.

Επίσης, λόγω της ικανότητάς του να αναρριχάται ο βίκος μπορεί να σπαρθεί με σιτηρά όπως το τριτικάλε για την παραγωγή ενσιρώματος ή σανού πολύ ψηλής θρεπτικής αξίας και ψηλού πρωτεϊνικού περιεχομένου. Λόγω της δέσμευσης των αζωτοβακτηρίων οι ανάγκες σε λίπανση είναι περιορισμένες κάτι το οποίο μειώνει το αρχικό κόστος της καλλιέργειας.

ΚΙΜΩΝ

Όπως και οι πλείστες ποικιλίες του ΙΓΕ, λόγω της συνεχούς επιλογής στις ιδιαίτερες Κυπριακές συνθήκες, ο ΚΙΜΩΝ είναι προσαρμοσμένος για παραγωγή στη χώρα μας. Η ανθοφορία του είναι μοβ και πρώιμη, το φύλλωμα πυκνό και συμπαγές. Ο Κίμων διαθέτει ψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, υψηλή πεπτικότητα ξηρής χορτομάζας και ψηλή παραγωγή σπόρου. Η ποικιλία συστήνεται για παραγωγή σπόρου και χλωρά λίπανση σε συστήματα αμειψισποράς.

ΖΗΝΩΝ

Ημερίδα: Χρήση μοριακής και ποσοτικής γενετικής στη βελτίωση του προβάτου της φυλής Χίου

Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α

1. Καλωσόρισμα και χαιρετισμός εκ μέρους της Διευθύντριας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών – Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου – Welcome speece on behalf of the ARI Director

2. Προσκεκλημένη ομιλία: Χρήση της Μοριακής Γενετικής στη Βελτίωση Ζώων – Δρ Lutz Bunger – Invited speech: Use of Molecular Genetics for the Improvement of Animal Breeding.

3. Παρουσίαση ερευνητικού έργου «Use of Molecular and Quantitative Genetics for the Improvement of the Chios Sheep Breed» – Dr Despoina Miltiadou

4. Development of Genotyping Methods for Candidate Genes – Dr Michael Orford

5. Use of Quantitative Genetics for Association Analysis of Candidate Genes with Milk Traits in Chios Sheep – Dr Dimitris Chatziplis

6. Study of the Mode of Inheritance of Milk Yield in Chios Sheep – Dr Georgia Hadjipavlou

7. Inbreeding Analysis of the Chios Flock at the Agricultural Research Institute – Dr Cameron Brown