Συμμετοχή στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων

Ανδρέας Στυλιανού,
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις 12-13 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία το 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων. Σ’ αυτό συμμετείχε ο Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Ανδρέας Στυλιανού, ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση με τίτλο: Διερεύνηση της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου και της αναγκαιότητας αυτής: Μία πρώτη προσέγγιση στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Περίληψη εισήγησης (ελληνικά): Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της διερεύνησης της βιωσιμότητας του αγροτικού παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας της Κύπρου, μέσα από μία ποιοτική έρευνα σε 100 αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν, δείχνουν ότι μερικά από τα πιο σημαντικά και παραδοσιακά επιμέρους αγροτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της Κύπρου, όπως είναι το αιγοπροβατοτροφικό, πιθανόν να είναι μη βιώσιμα, εξαιτίας κυρίως της ραγδαίας αύξησης των τιμών των εισροών και της σχετικά χαμηλής τιμής εκροών παραγωγού, της απουσίας οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων και των προβλημάτων που ανακύπτουν στη διάθεση των εκροών, σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση, με όλα τα σχετικά επακόλουθά της. Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα της Κυπριακής Περιφέρειας, με τη συμπερίληψη εξειδικευμένων ατόμων στο ανθρώπινο δυναμικό τους και με την παράλληλη καθοδήγηση του κράτους. Η παροχή πρόσθετων κινήτρων στους αγρότες, αποτελεί, επίσης, σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του τομέα και κατ’ επέκταση της κυπριακής αγροτικής περιφέρειας. Η έρευνα συνεχίζεται σήμερα με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 324 ερωτηματολογίων και τη δημιουργία κατάλληλης βάσης δεδομένων από τα πρωτογενή στοιχεία, για την οικονομετρική και πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση που ακολουθεί.

Η περίληψη είναι διαθέσιμη και στα αγγλικά.

Η εισήγηση συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά του Συνεδρίου (σελ. 241-247) και είναι επίσης διαθέσιμη στο ResearchGate.

Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Ανδρέας Στυλιανού – Andreas Stylianou
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών – Agricultural Research Officer
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης – Rural Development Department

ORGANIKO LIFE+ PROJECT
Revamping organic farming and its products in the context of climate change mitigation strategies
Type of deliverable: Report -> Stakeholder Organic Sector Mapping in Cyprus

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κλάδος Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

Νέα διαδικτυακή εφαρμόγή με τίτλο
«Οικονομική Παραγωγικότητα και Φυσική Παραγωγικότητα νερού κύριων καλλιεργειών στην Κύπρο»

Στα πλαίσια της μελέτης «Διαχείριση υδάτινων πόρων και αναδιάρθρωση καλλιεργειών», έχει δημιουργηθεί μια απλή εφαρμογή η οποία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αλλάζει την απόδοση των καλλιεργειών ή/και την τιμή πώλησης, οπότε μεταβάλλεται ανάλογα η οικονομική ή/και η φυσική παραγωγικότητα του νερού άρδευσης. Επιπρόσθετα, εμφανίζεται η ομαδοποίηση των καλλιεργειών σε χαμηλής, μέτριας, ψηλής και πολύ υψηλής οικονομικής παραγωγικότητας νερού με βάση τους υπολογισμούς της μελέτης.


Αγροτική Ανάπτυξη και ο Αγροτικός Τομέας της Κύπρου

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Διάλεξη από τον κ. Ανδρέα Στυλιανού, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών με θέμα την αγροτική ανάπτυξη. Η διάλεξη δόθηκε σε μαθητές και καθηγητές επαγγελματικού λυκείου από την Ελλάδα που ήρθαν στο ΙΓΕ στα πλαίσια εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και Αναπτυξη Επιχειρηματικότητας σε Αγροτικές Περιοχές».

Review 2010-2011

The Agricultural Research Institute Review for 2010-2011

1st RURAGRI ERA-NET research call

Γιώργος Αδαμίδης και Βασίλης Βασιλείου,
Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2012 στη Βιέννη της Αυστρίας συνάντηση της Συντονιστικής (Steering Committee) και Διαχειριστικής (Management Committee) Επιτροπής του Προγράμματος RURAGRI. Την Κύπρο και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) εκπροσώπησαν οι κκ. Γιώργος Αδαμίδης και Δρ Βασίλης Βασιλείου, Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των Θεματικών Περιοχών Έρευνας (Call Thematic Areas). Ακολούθησε συζήτηση του περιεχομένου της Πρόσκλησης Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων (Call documents) στα πλαίσια του προγράμματος, καθώς και η προετοιμασία της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που θα υποβληθούν από τους ερευνητές των διαφόρων χωρών που θα συμμετέχουν στην Πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για την Προ-Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων καθώς και τη Ατζέντα Στρατηγικής Έρευνας