Φόρουμ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Γιώργος Αδαμίδης
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2012, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία το Φόρουμ Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Ακολουθούν οι παρουσιάσεις ομιλητών

The new Common Agriculture Policy
Paulo Gouveia, Director in charge of rural develop­ment, environment and good chain, Copa-Cogeca, Brussels

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020: Προοπτικές και προκλήσεις
Χριστόδουλος Φωτίου, Σύμβουλος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος

Ο ρόλος του Τμήματος Γεωργίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
Mάκης Αντωνιάδης, Α Λειτουργός Γεωργίας, Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος

Αγροτική ανάπτυξη στην Κύπρο: τώρα και όλες οι αλλαγές μετά το 2013
Νεκτάριος Κάρυος, Γενικός Γραμματέας, Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, Κύπρος

Αγροτική πολιτική: Τι πετύχαμε από την ένταξή μας στην ΕΕ και τις χρηματοδοτήσεις
Σάββας Μαλιώτης, Διευθυντής, Φιλαγροτική Συμβουλευτική Λτδ, Κύπρος

Ο συνεργατισμός ως μοχλός βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Ο κυπριακός αμπελώνας και το μέλλον των οινοποιείων μας
Δρ Άκης Ζαμπάρτας, Εκπρόσωπος Συνδέσμου Οινοποιών Κύπρου, Κύπρος

Aνάπτυξη βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΚΑΠ
Γιώργος Σειραγάκης, Διευθυντής, Food Allergens Lab, Ελλάδα

Προβατοτροφία: Πώς μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγή και να αυξηθούν τα εισοδήματα
Δρ Κώστας Τσιμπούκας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Διαδικτύου από τον Αγροτικό Πληθυσμό της Κύπρου

Γεώργιος Αδαμίδης*, Ανδρέας Στυλιανού*, Πέτρος Κ. Κοσμάς**, Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος***
*Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης), Λευκωσία, Κύπρος, e-mail: gadamides@ari.gov.cy , a.stylianou@.ari.gov.cy
**Ειδικός Επιστήμονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Λεμεσός, Κύπρος, e-mail: pkosmas1981@gmail.com
***Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Εργαστήριο Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας), Αθήνα, Ελλάς, e-mail: capost@hua.gr

Περίληψη
Το άρθρο αυτό εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου από τους Κύπριους παραγωγούς, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 526 γεωργούς και κτηνοτρόφους που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Χρησιμοποιούνται μοντέλα logit για να εξεταστούν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των Κυπρίων παραγωγών, που πιθανόν να επηρεάζουν τη χρήση ή μη του Η/Υ και του διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60,6% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν Η/Υ και το 54,2% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Από την ανάλυση των μοντέλων logit προέκυψε ότι η χρήση των δύο τεχνολογιών επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως είναι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το εισόδημα, ο τύπος της αγροτικής δραστηριότητας και η περιοχή της εκμετάλλευσης.

Το άρθρο θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ). Για την παρουσίαση του κ. Ανδρέα Στυλιανού βλέπετε παρακάτω.