Βιντεο-παρουσίαση του έργου AGROCHEPAK

Χρυσταλλένη Κώστα

Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών, για την προστασία των φυσικών πόρων, σε συνέργεια με την αξιοποίηση γεωργικών πλαστικών αποβλήτων