Η ρομποτική τεχνολογία στη γεωργία

Γιώργος Αδαμίδης
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η χρήση ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία μπορεί να αποτελέσει μία αποτελεσματική λύση στα υφιστάμενα προβλήματα, αφού ως γνωστό το γεωργικό επάγγελμα φθίνει, η εξεύρεση εργατικού δυναμικού είναι δύσκολη, ενώ από την άλλη, υπάρχει η ανάγκη για αύξηση της γεωργικής παραγωγής έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής τροφίμων. Επιπλέον, οι γεωργικές εργασίες συχνά είναι επίπονες, επαναλαμβανόμενες αλλά όχι πανομοιότυπες, ενώ εκτελούνται συνήθως κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες σε απρόβλεπτο και δύσκολο περιβάλλον. Αυτό είναι μεν κίνητρο για χρήση ρομποτικών συστημάτων στη γεωργία, είναι όμως και μια πρόκληση αφού είτε λόγω της υφιστάμενης τεχνολογίας, είτε λόγω του δυναμικού περιβάλλοντος (π.χ. σκίαση, φυσικός φωτισμός, φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, κλπ), τα αυτόνομα ρομπότ δύσκολα αντεπεξέρχονται των περίπλοκων και συχνά επικίνδυνων γεωργικών ασχολιών. Στη γεωργία, εργασίες που είναι σχετικά απλές για τον άνθρωπο, όπως για παράδειγμα το να απλώσει το χέρι για να αποκόψει τον καρπό από ένα δένδρο ακόμη και αν εμποδίζεται από το φύλλωμα ή κλαδιά του δένδρου, για ένα ρομπότ είναι μια πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών συμμετέχει στο έργο Agrirobot (http://agrirobot.ouc.ac.cy), το οποίο συντονίζει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτό συμμετέχουν επίσης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και το E.U.C. Research Center Ltd. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΓΕΩΡΓΟ/0609(ΒΕ)/06.

AgriRobot Sprayer

Το γεωργικό ρομπότ ψεκαστήρας

Στόχος του έργου είναι η μελέτη της περίπτωσης τηλεχειρισμού ενός αγροτικού ρομπότ (agricultural robot teleoperation). Με τον όρο τηλεχειρισμό εννοούμε ότι ο αγρότης είναι επιβλέπων και καθοδηγητής του ρομπότ, το οποίο βρίσκεται σε χωράφι ή θερμοκήπιο, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον. Το ρομπότ, λοιπόν, δεν αντικαθιστά τον αγρότη, αλλά τον υποβοηθά στην εκτέλεση των εργασιών στο χωράφι ή στο θερμοκήπιο. Στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε την γνώση και εμπειρία του αγρότη στις πολύπλοκες γεωργικές εργασίες, αφήνοντας τη σκληρή, επίπονη, επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη εργασία στο ρομπότ.

AgriRobot

Το AgriRobot μέσα σε θερμοκήπιο.

Στο συγκεκριμένο έργο, η γεωργική εργασία που επιλέξαμε για να δοκιμάσουμε τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας είναι αυτή του ψεκασμού. Με την επιλογή αυτή στοχεύσαμε στο να απομακρύνουμε τον αγρότη από τα επικίνδυνα χημικά στα οποία εκτίθεται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Παράλληλα, με την ακρίβεια που προσφέρει το ρομπότ στον ψεκασμό επιτυγχάνεται τόσο μείωση του ψεκαστικού διαλύμματος που χρησιμοποιείται, άρα μειώνεται και το κόστος, όσο και προστασία του περιβάλλοντος εφόσον χρησιμοποιούνται λιγότερα χημικά.

Δείτε εδώ μια σύντομη βίντεο-παρουσίαση του έργου.

Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν διάφορα πειράματα πεδίου στους Πειραματικούς Σταθμούς του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών. Από τα προκαταρτικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η κύρια ιδέα, δηλαδή ο τηλεχειρισμός αγροτικού ρομπότ, είναι εφικτή και μας επιτρέπει να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διεπαφής χρήστη-ρομπότ που αναπτύχθηκε.