Παρουσίαση έργου ΥΔΩΡ σε ημερίδα στην Πάφο

Δρ Γιώργος Παπαδαυίδ
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ημερίδα για τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μέσα στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2009-2010 (ΙΠΕ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΙΟΝ/0311, ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Συντονιστής του ερευνητικού έργου είναι η εταιρεία ‘M. HADJIMITSIS TRADING & ENGINEERING LTD’ (Μιχάλης Χατζημιτσής) και συνεργαζόμενοι εταίροι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Δρ Παπαδαυίδ Γιώργος) και το Frederick Research Center (Δρ Σκεύη Πέρδικου).

Η πρωτοτυπία του έργου το καθιστά μοναδικό στην Κύπρο ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην πόλη και επαρχία μας συνεργάζεται η βιομηχανία (μικρομεσαία επιχείρηση M. Hadjimitsis Trading and Engineering) με την ερευνητική κοινότητα (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Frederick Research Center) δείχνοντας έτσι τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε εάν θέλουμε να έχουμε μια αυτούσια και ισορροπημένη ανάπτυξη, αποφεύγοντας τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Η μεθοδολογία του έργου σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα που παράχθηκε δίνει πλέον τη δυνατότητα να πατενταριστεί ένα καινοτόμο και πρωτότυπο προιον που κάνει την πόλη μας περήφανη. Το παραγόμενο προιον, εν συντομία, είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας (mobile phone application) με φιλική προς τον χρήστη διεπαφή, στο οποίο στέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υδατικές ανάγκες των διάφορων καλλιεργειών ανάλογα με την έκταση και το φαινολογικό τους στάδιο. Η ενημέρωση γίνεται με χρήση μηνυμάτων κειμένου και περιλαμβάνει μία πλήρης περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Η λειτουργία αυτή απαλλάσσει τους υπευθύνους από την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της διεργασίας συλλογής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Η μέτρηση και συλλογή των απαραίτητων παραμέτρων για την τροφοδότηση των μοντέλων γίνεται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και ορθότητα των μετρούμενων δεδομένων.

Απώτερος στόχος του εν λόγω έργου είναι η χρήση τηλεφώνων τρίτης γενεάς με σκοπό την άμεση ειδοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για τη βέλτιστη κατανάλωση νερού για αρδευτικούς σκοπούς μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από τη συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων. Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών όπου έχει χρησιμοποιηθεί η δορυφορική τηλεπισκόπηση για καθορισμό των απαιτούμενων όγκων νερού για κάθε φυτεία, υπάρχει έντονη η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης των γεωργών για την απαιτούμενη ποσότητα νερού κάθε καλλιέργειας αλλά και συστηματικού έλεγχου της υφιστάμενης κατανάλωσης νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Η ανάγκη όμως για ακριβή μέτρηση της ΕΤc έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας που μετρά την εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών (πατάτες, φυστίκια, άλλα λαχανικά ανοικτού αγρού) με τη συνδυασμένη χρήση Τεχνικών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Satellite Remote Sensing) από δορυφορικά δεδομένα και μετεωρολογικά δεδομένα που απαιτούνται. Η γνώση των απαιτούμενων όγκων νερού άρδευσης των καλλιεργειών τους θα συμβάλει μικροοικονομικά στη μείωση του κόστους των εκμεταλλεύσεων τους ενώ μακροοικονομικά θα συμβάλει στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου και στην εξοικονόμηση υδατικών αποθεμάτων για τις επόμενες γενεές που επίκειται να ακολουθήσουν.