Ο ρόλος της επαναχρησιμοποίησης του επεξεργασμένου νερού και της βιολογικής διέγερσης των φυτών στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Δρ Αναστάσης Χρίστου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Εγγείων Βελτιώσεων

Αγροτική Ανάπτυξη και ο Αγροτικός Τομέας της Κύπρου

Ανδρέας Στυλιανού
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Διάλεξη από τον κ. Ανδρέα Στυλιανού, Λειτουργό Γεωργικών Ερευνών με θέμα την αγροτική ανάπτυξη. Η διάλεξη δόθηκε σε μαθητές και καθηγητές επαγγελματικού λυκείου από την Ελλάδα που ήρθαν στο ΙΓΕ στα πλαίσια εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και Αναπτυξη Επιχειρηματικότητας σε Αγροτικές Περιοχές».