Συνέδριο Έργου SmartFarmer

Γιώργος Αδαμίδης, Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Ανδρέας Στυλιανου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του Έργου διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης». Το Συνέδριο διεξήχθη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 2015 στο ξενοδοχείο Curium Palace στη Λεμεσό. Σε αυτό πήραν μέρος πέραν των 60 συμμετεχόντων εκπροσωπώντας το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και αγροτικούς συνεταιρισμούς, αγροτικές οργανώσεις, ομάδες Παραγωγών, και άλλοι σχετικοί οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι. Βασικός στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου SmartFarmer. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκονται διαθέσιμες στην σελίδα του ΙΓΕ στο Slideshare.net

Το Έργο SmartFarmer: Στόχοι και αποτελέσματα, Γιώργος Αδαμίδης, Συντονιστής του Έργου
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SmartFarmer, Ανδρέας Στυλιανού, Project Manager
Πρακτικές SmartFarming στην Κύπρο, Πέτρος Κοσμάς, ΤΕΠΑΚ.
Πρακτικές SmartFarming στην Ελλάδα, Ιωάννης Γαλάτουλας, Εύκαρπον
Πρακτικές Smartfarming στην Ισπανία, Olga Galea Gallardo, Foundacion Maimona
Πρακτικές Smartfarming στη Λετονία, Inga Berzina, Farmers’ Parliament Union
Πρακτικές SmartFarming στην Πορτογαλία, Alexandra Mendonca, RCDI

Τελικό συνέδριο του Έργου SmartFarmer

Η κοινοπραξία του Έργου SmartFarmer διοργανώνει διεθνές συνέδριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Βελτίωση Δεξιοτήτων για “έξυπνες” καλλιέργειες ως ένα καινοτόμο εργαλείο αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Το Έργο SmartFarmer, συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης. Συντονιστής είναι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σε συνεργασία με άλλους έξι οργανισμούς από Κύπρο, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Λετονία.

Στόχος του Έργου SmartFarmer είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης, μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης και ενός εγχειριδίου. Τα πιο πάνω αποσκοπούν στο να ενισχυθεί η διάδοση και η μεταφορά της γνώσης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος SmartFarmer δύναται να αξιοποιηθούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της εμπορίας και προώθησης ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CURIUM PALACE HOTEL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00ΠΜ-14:00ΜΜ

Για την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου, παρακαλώ όπως δηλώσετε συμμετοχή, απαντώντας στο email info@ari.gov.cy μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015. Σχετική πρόσκληση και η ατζέντα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ.

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή ‘Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου’

Δρ Δαμιανός Νεοκλέους
Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Εφαρμογών
Κλάδος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Υπολογισμός των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται από μια καλλιέργεια ως στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να περιλάβει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή ορθολογικών σχημάτων αζωτούχου λίπανσης των γεωργικών καλλιεργειών, σήμερα που η ευαισθησία σε οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα είναι επιβεβλημένη.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από δεδομένα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και τη διεθνή βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στον καθορισμό των ποσοτήτων αζώτου που απομακρύνονται με τη συγκομιδή, με στόχο να κατανοηθεί η τάξη μεγέθους των αναγκών της καλλιέργειας σε αζωτούχα λιπάσματα. Οι ποσότητες αυτές δίνονται σε σχέση με την απόδοση αναφοράς και τις υδατικές ανάγκες έκαστης καλλιέργειας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του ΙΓΕ http://news.ari.gov.cy/nitrogen.html