Αξιολόγηση της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ωρα της Υπαίθρου»

Γιώργος Αδαμίδης
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναγνωρίζοντας την σημασία της ενημέρωσης των αγροτών μέσω ραδιοφώνου και λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια έρευνα είχε διεξαχθεί ξανά πριν 26 χρόνια, το Τμήμα Γεωργίας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) προχώρησαν στη διεξαγωγή της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο όπως πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα με γενικότερο στόχο τη διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των Κυπρίων αγροτών, σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση αποτελεσμάτων και τα συμπεράσαμτα της εδώ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.