Μελέτη της Παραγωγής Χαρτομάζας και της Περιεκτικότητας σε Σάκχαρα τεσσάρων Ποικιλιών Στέβιας

Κωνσταντίνα Σταυρίδου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών
Κλάδος Βελτίωσης Φυτών

Έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί μελέτη με θέμα «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΡΤΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΕΒΙΑΣ». Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την έκθεση αναφοράς στα αποτελέσματα της έρευνας εδώ

Τα σχόλια έχουν κλείσει.