Συνεργασία αγρότη με ρομπότ!

Γιώργος Αδαμίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’
Κλάδος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) συμμετείχε σε δύο ερευνητικά προγράμματα, με εξωτερική χρηματοδότηση, και με συνεργάτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, όπου εξετάστηκε η περίπτωση αξιοποίησης της ρομποτικής τεχνολογίας στη γεωργία. Συγκεκριμένα στα προγράμματα AgriRobot και SAVSAR, στόχος ήταν η δημιουργία εύχρηστων διεπαφών χρήστη (user interfaces) για επικοινωνία αγρότη με ρομπότ. Σκοπός δεν ήταν η απομάκρυνση του αγρότη από το χωράφι και η διεξαγωγή της εργασίας εξ’ ολοκλήρου από το ρομπότ, αλλά η συνεργασία μεταξύ τους για επίτευξη μιας γεωργικής εργασίας. Συγκεκριμένα στα δύο έργα εξετάστηκε η περίπτωση απομακρυσμένου ψεκασμού των αμπελιών. Το ρομπότ βρισκόταν στο χωράφι ενώ ο αγρότης από ένα πιο ασφαλές και άνετο περιβάλλον μπορούσε να επιβλέπει και να κατευθύνει το ρομπότ στο χωράφι. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο αγρότης δεν εκτίθεται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες για την υγεία του.

Η συνεργασία (human-robot collaboration) και η αλληλεπίδραση (human-robot interaction) είναι αναδυόμενες ερευνητικές περιοχές όπου επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες, όπως επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρομποτικής, ψυχολογίας, εργονομίας και άλλων ειδικοτήτων κατά περίπτωση (π.χ. γεωπόνοι), συνεργάζονται προς τη βέλτιστη ανάπτυξη διαφόρων τύπου διεπαφών χρήστη. Από τα δύο προαναφερθέντα έργα έχει πρόσφατα δημοσιευτεί άρθρο του Δρ Γιώργου Αδαμίδη και των συνεργατών του στο επιστημονικό περιοδικό Applied Ergonomics με τίτλο «HRI usability evaluation of interaction modes for a teleoperated agricultural robotic sprayer«, Volume 62, July 2017, Pages 237–246, http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.03.008.

Citation: George Adamides, Christos Katsanos, Yisrael Parmet, Georgios Christou, Michalis Xenos, Thanasis Hadzilacos, Yael Edan, HRI usability evaluation of interaction modes for a teleoperated agricultural robotic sprayer, Applied Ergonomics, Volume 62, July 2017, Pages 237-246, ISSN 0003-6870, http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2017.03.008.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.