Διακήρυξη του Interlaken

Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’

Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και η Διακήρυξη του Interlaken

H αειφορική χρήση, ανάπτυξη και διατήρηση των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, διεθνώς, είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, την αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για τη διαχείριση αυτών των πόρων και την αντιμετώπιση της απειλής της γενετικής διάβρωσης, αντιπροσωπείες 109 χωρών συμμετείχαν το Σεπτεμβρίο του 2007 στην πρώτη Διεθνή Τεχνική Διάσκεψη για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων που πραγματοποιήθηκε στο Ιντερλάκεν της Ελβετίας. Η δίασκεψη υιοθέτησε το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, το οποίο περιλαμβάνει 23 στρατηγικές προτεραιότητες για δράση με στόχο την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης αυτών των πολύτιμων πόρων.

Το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης είναι το επιστέγασμα μιας διαδικασίας, με την ενεργό συμμετοχή των χωρών, καταγραφής, ανάλυσης και συζήτησης, η οποία κατέληξε επίσης στην ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Κατάστασης των Γενετικών Πόρων των Αγροτικών Ζώων για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, την πρώτη πλήρη αξιολόγηση της ποικιλότητας των αγροτικών ζώων και της διαχείρισής της.

Η Διάσκεψη υιοθέτησε επίσης τη Διακήρυξη του Ιντερλάκεν για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται η δέσμευση των χωρών για την υλοποίηση του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης και για τη διασφάλιση ότι η παγκόσμια βιοποικιλότητα των αγροτικών ζώων χρησιμοποιείται για την προώθηση της ασφάλειας τροφίμων και παραμένει διαθέσιμη για τις επόμενες γενεές.

Η ελληνική μετάφραση του εντύπου του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) με τίτλο «Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και η Διακήρυξη του Interlaken» ολοκληρώθηκε μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια Κύπρου και Ελλάδας. Στην Κύπρο, τη μετάφραση επιμελήθηκαν ο Δρ Χρίστος Παπαχριστοφόρου (πρώην Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους) και η Δρ Γεωργία Χατζηπαύλου, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’ στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, και Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους. Στην Ελλάδα, στη μετάφραση συνεισέφεραν ο καθηγητής Ανδρέας Γεωργούδης (Εθνικός Συντονιστής για τους Ζωικούς Γενετικούς Πόρους), η Δρ. Χριστίνα Λίγδα, ερευνήτρια στη Γενετική Ζώων στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, και η κυρία Εύη Καρκαβέλια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Δρ. Xατζηπαύλου επιμελήθηκε την έκδοση 2000 αντιτύπων της ελληνικής μετάφρασης του «Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων και της Διακήρυξης του Interlaken», κατόπιν συμφωνίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών με τον FAO, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας στην Ελλάδα. Η εκτύπωση των εντύπων έγινε με έξοδα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Τα αντίτυπα της ελληνικής μετάφρασης διατίθενται στο Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων του FAO στη Ρώμη και στους προαναφερθέντες φορείς σε Κύπρο και Ελλάδα. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό αρχείο του εγγράφου αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του FAO, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας.

Στην Κύπρο, η διάθεση των εντύπων στα τμήματα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε περιβαλλοντικούς φορείς, παραγωγούς και άλλους ενδιαφερομένους θα έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της διατήρησης της ποικιλότητας των γενετικών πόρων των αγροτικών ζώων, τις στρατηγικές προτεραιότητες για δράση που έχει ορίσει ο FAO και υιοθετήθηκαν από 109 χώρες το 2007, και συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη διασφάλιση, αειφορική χρήση και ενίσχυση των ζωικών γενετικών πόρων.