Ποικιλίες Βίκου

Ανδρέας Παλλίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α

Ο βίκος ανέκαθεν αποτελούσε άριστη πηγή πρωτεΐνης για τα ζώα στην Κύπρο. Εκτός από αυτό ο βίκος, μαζί με τα άλλα ψυχανθή αποτελεί και πηγή αζώτου από την ατμόσφαιρα στη ριζόσφαιρα με τη χρήση συμβιωτικών βακτηριδίων γνωστά και ως αζωτοβακτήρια. Με τη μέθοδο της χλωράς λίπανσης ο βίκος αποτελεί άριστο βελτιωτικό εδάφους καθώς προσθέτει σε αυτό οργανική ουσία κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσής του όπως και άζωτο το οποίο παραμένει στο έδαφος. Η χρήση του σε συστήματα αμειψισποράς μειώνει το φαινόμενο των ζιζανίων (με τη χρήση ζιζανιοκτόνων) όπως του βρώμου και της αγριοβρώμης.

Επίσης, λόγω της ικανότητάς του να αναρριχάται ο βίκος μπορεί να σπαρθεί με σιτηρά όπως το τριτικάλε για την παραγωγή ενσιρώματος ή σανού πολύ ψηλής θρεπτικής αξίας και ψηλού πρωτεϊνικού περιεχομένου. Λόγω της δέσμευσης των αζωτοβακτηρίων οι ανάγκες σε λίπανση είναι περιορισμένες κάτι το οποίο μειώνει το αρχικό κόστος της καλλιέργειας.

ΚΙΜΩΝ

Όπως και οι πλείστες ποικιλίες του ΙΓΕ, λόγω της συνεχούς επιλογής στις ιδιαίτερες Κυπριακές συνθήκες, ο ΚΙΜΩΝ είναι προσαρμοσμένος για παραγωγή στη χώρα μας. Η ανθοφορία του είναι μοβ και πρώιμη, το φύλλωμα πυκνό και συμπαγές. Ο Κίμων διαθέτει ψηλά ποσοστά πρωτεΐνης, υψηλή πεπτικότητα ξηρής χορτομάζας και ψηλή παραγωγή σπόρου. Η ποικιλία συστήνεται για παραγωγή σπόρου και χλωρά λίπανση σε συστήματα αμειψισποράς.

ΖΗΝΩΝ