Ποικιλίες Σιταριού Αρτοποίησης

Ανδρέας Παλλίδης
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α΄

Σιτάρι Αρτοποίησης

Tο σιτάρι αρτοποίησης έχει μεγάλες δυνατότητες καλλιέργειας σε όλες σχεδόν τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου.
Σύμφωνα με στοιχεία της FAO (FAOstat) και της Επιτροπής Σιτηρών εισάγονται περίπου 100 χιλιάδες τόνοι σιταριού από τους οποίους το 80% είναι σιτάρι αρτοποίησης (Bread wheat). Το 50% περίπου είναι τύπου ‘‘δυνατό”.

Λευκό ψωμί από τις ποικιλίες σιταριού αρτοποίησης του ΙΓΕ

Μετά από διασταυρώσεις, επιλογές και πειραματικές εφαρμογές οι ποικιλίες ΓΑΥΔΟΣ και ΜΑΛΛΟΥΡΑ έχουν εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Κύπρου. Αξίζει να τονιστεί ότι σήμερα δεν υπάρχει καθόλου ντόπια παραγωγή σιταριού αρτοποίησης τύπου ‘‘δυνατό‘‘ στην Κύπρο

ΓΑΥΔΟΣ

Όπως και οι πλείστες ποικιλίες του ΙΓΕ, λόγω της συνεχούς επιλογής στις ιδιαίτερες Κυπριακές συνθήκες, η ποικιλία ΓΑΥΔΟΣ είναι άριστα προσαρμοσμένη για παραγωγή στη χώρα μας. Είναι μέσου ύψους, ανθεκτική στο πλάγιασμα, πρώιμη με κόκκινο στάχυ. Η παραγωγή της σε σπόρο είναι ψηλή και έχει ψηλό εκατολιτρικό βάρος. Παρουσιάζει επίσης ψηλά επίπεδα γλουτένης και μεγάλη παραγωγή αλεύρου.
Από πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι η ποικιλία Γαύδος είναι ανθεκτική στη κίτρινη σκωρίαση (Stripe rust), ενώ δεν επηρεάζεται η παραγωγή της σε μεγάλο βαθμό από τις υπόλοιπες ασθένειες των σιτηρών.

ΜΑΛΛΟΥΡΑ

Όπως και η Γαύδος έτσι και η Μάλλουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές της Κύπρου για τη παραγωγή ποιοτικού σπόρου.
Η ποικιλία χαρακτηρίζεται από το έντονο φύλλωμα, το γλαυκό στο στέλεχος και τα φύλλα καθώς και το σχετικά μεγάλο ύψος της. Το στάχυ της είναι κόκκινο και συμπαγές. Έχει ψηλό εκατολιτρικό βάρος και ψηλή παραγωγή αλεύρου. Λόγω του ύψους της, του έντονου φυλλώματος, καθώς και της ανθεκτικότητας στο πλάγιασμα η Μάλλουρα συστήνεται και για τη παραγωγή ποιοτικού σανού.