Κοινό συνέδριο MED-ENPI CBC MED

Παναγιώτης Ντάλιας
Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Α’

Στα πλαίσια της Προεδρίας της ΕΕ από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2012 το πρώτο κοινό συνέδριο των προγραμμάτων MED (Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου) και ENPI (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης).

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μελλοντικών προγραμμάτων 2014 – 2020, καθώς αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα στην πολιτική και τις θεσμικές σχέσεις προς ένα καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών που προορίζονται για τη Μεσόγειο.

Και τα δύο προγράμματα αντιπροσωπεύουν σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την περιφερειακή ανάπτυξη, την πολιτική της γειτονίας και τον εμπλουτισμό των οικονομικών, θεσμικών και ανθρώπινων πόρων και στις δύο πλευρές των ακτών της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια αυτού του συνεδρίου επισημάνθηκαν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο προγραμμάτων χάρη στα οποία έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σημαντικά αποτελέσματα. Βασικός στόχος του κοινού αυτού συνεδρίου ήταν και το άνοιγμα ενός διαλόγου μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων της Μεσογείου και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό αποσκοπεί να οδηγήσει στη σκιτσογράφηση πιθανών σεναρίων ολοκληρωμένης συνεργασίας στη λεκάνη της Μεσογείου, στο πλαίσιο της μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού 2014 – 2020.

Πρώτη μέρα συνεδρίου, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Λευκωσία.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου κατά την οποία συμπεριλαμβάνονταν επισκέψεις σε εγκαταστάσεις των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αυτή την περίοδο στην Κύπρο, ομάδα συνέδρων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του πιλοτικού σταθμού συλλογής πλαστικών συσκευασιών αγροχημικών (Agrochemical Plastic Packaging Waste – APPW) που βρίσκεται στον πειραματικό σταθμό του ΙΓΕ στην Ξυλοτύμπου. Εκεί, η ερευνητική ομάδα του ΙΓΕ που συμμετέχει στο πρόγραμμα AGROCHEPACK , το οποίο ανήκει στα προγράμματα MED, παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος που σχετίζονται με τη σχεδίαση ενός συστήματος απορρύπανσης, συλλογής και ενεργειακής αξιοποίησης ή ανακύκλωσης των APPW , την πρόοδο του έργου στην Κύπρο, και τις ιδιαιτερότητες των άλλων χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα παρουσίασης της σημαντικής προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα όσον αφορά στη πιλοτική λειτουργία του συστήματος στην Κύπρο, η οποία καλύπτει παραγωγούς των περιοχών Ξυλοφάγου και Σωτήρας.

Την ίδια μέρα φιλοξενήθηκε στο Δήμο Λάρνακας συζήτηση στρογγυλής τραπέζης όπου παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι αναδόχων προγραμμάτων στην Κύπρο, μέλη της διαχειριστικής επιτροπής των προγραμμάτων, αντιπρόσωποι του γραφείου προγραμματισμού και μελλοντικοί ανάδοχοι προγραμμάτων από διάφορες χώρες της Μεσογείου. Η συζήτηση αφορούσε τη μεταφορά εμπειρίας από την εκτέλεση των προγραμμάτων και εισηγήσεις για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.